Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Terugkeer naar God, deel 2

Uitgave 2014

Inhoud:

Onze toekomst - Verwijzingen naar het einde

BD.8535 Openbaring aan Johannes
BD.6936 Getuigenissen van de zieners en profeten in de eindtijd * TB32
BD.7203 Het afwijzen van het goddelijke woord vanuit geestelijke arrogantie * TB69
BD.8691 De tegenstander wordt niet in zijn werkzaam zijn gehinderd * TB123
BD.7672 Verre verwijdering van God - Het einde
BD.7549 Ongeloof aan het einde * TB30

Het beëindigen van een verlossingsperiode

BD.8085 Vastgestelde perioden als verlossingstijdperken
BD.8345 Nieuwe verlossingsperiode * TB77 TB114
BD.8387 Verwijzing naar de vele noden voor het einde
BD.8717 Hernieuwde verwijzing naar catastrofen en oorlog * TB30 TB82 TB98

Het ingrijpen der mensen in de huishouding van de natuur

BD.6855 Verontreiniging van lucht, water en voedsel * TB47 TB72 TB84
BD.1888 Teruggang van de vegetatie - Stormen - Noodweer * TB30 TB84 TB98
BD.7423 God alleen is Heer van de schepping - Ster * TB59 TB114
BD.8457 God alleen is Gebieder van het heelal * TB27

Geestelijke vervlakking van de mensen

BD.6588 Logische motivering van het wereldgebeuren * TB30
BD.8026 Geestelijk dieptepunt - Motivering van de ontbinding * TB38
BD.8277 De tekenen van de eindtijd * TB30

De wereldbrand

BD.1103 Het omverwerpen van aardse macht * TB82
BD.4001 Voorspelling - Strijdbijl - Laatste fase * TB82
BD.6970 Stilte voor de storm - Een bedrieglijke vrede * TB29 TB82 TB100 TB114 TB124
BD.4493 Het overlijden van een aardse machthebber - Keerpunt * TB53 TB82 TB100

De situatie voor de natuurcatastrofe

BD.8104 De motivering van de catastrofe * TB32
BD.2340 Goddelijke gerechtigheid - Ingreep - Catastrofe
BD.8781 Veranderingen in de kosmos * TB59
BD.4359 Een lichtgestalte voor de catastrofe * TB114
BD.1153 Natuurverschijnselen - Temperatuur - Ster - Voorspellingen * TB59
BD.4371 Aankondigingen van de catastrofe (De onrust van mens en dier) * TB98

De natuurcatastrofe

BD.6405 Veranderd sterrenbeeld * TB59
BD.6324 De nadering van een ster * TB29 TB32 TB83 TB99
BD.1081 Wolkenformatie aan de hemel - Jezus' lijden en sterven
BD.3571 "Mijn stem zal van boven weerklinken"
BD.1538 Toedracht van de catastrofe * TB59 TB83 TB100 TB114
BD.8549 Het vergaren van kracht voor de chaos * TB85 TB98

De gevolgen van de natuurcatastrofe

BD.4633 De angst van de mensen - De natuurcatastrofe en de gevolgen * TB32 TB85 TB90
BD.8619 Chaos na de ingreep* TB32 TB85
BD.3709 De missie van mijn dienaren op aarde na de natuurcatastrofe * TB31 TB85
BD.7331 Ongewone hulp van God na het natuurgebeuren
BD.3964 De voorspelling van een spoedig einde en het zwakke geloof er in * TB32

Openbaring 8: 6-12

BD.2388a De komende gebeurtenis - De ingreep van God - Tijd van nood (1)
BD.2388b De komende gebeurtenis - De ingreep van God - Tijd van nood (2)
BD.6590 Wereldgebeuren - Natuurcatastrofe - Geloofsstrijd * TB34

De antichrist

BD.3672 Antichrist - Einde * TB99
BD.4947 Antichrist - Het geloof is in gevaar * TB34
BD.8365 De aanvallen van de tegenstander in de eindtijd * TB31 TB104

De geloofsstrijd en de voorloper van Christus

BD.6758 Geloofsstrijd - Antichrist * TB29 TB34 TB53 TB100 TB124
BD.4878 De voorloper van Jezus aan het einde * TB15 TB33
BD.8815 De voorloper * TB33
BD.4635 Geloofsstrijd - Het belijden voor de wereld - Ik zal de dagen verkorten * TB34 TB36
BD.6619 Het zich verantwoorden voor het gerecht - Openlijk belijden
BD.3947 Aaneensluiting van verschillende geestelijke richtingen in de geloofsstrijd * TB67 TB78
BD.7954 Gods bescherming in de geloofsstrijd * TB31

Het geestelijk dieptepunt voor het einde

BD.3805 Geestelijk dieptepunt - Einde van een verlossingsperiode
BD.4374 Zondvloed - Eindtijd - Wereldse vooruitgang * TB37
BD.6629 Laatste reddingspogingen - Laag niveau van de mensen

Zichtbare verschijning van Jezus en de wegneming van de gelovigen

BD.7944 De komst in de wolken * TB35
BD.8743 Opheldering over de komst van de Heer * TB35 TB75
BD.3557 Het komen in de wolken - De wegneming (2) * TB36 TB99

Menselijke experimenten

BD.4708 Onverantwoordelijke experimenten oorzaak van de verwoesting van de aarde * TB99
BD.3950 Oorzaak en krachten van de ontbinding van de aarde (Atoomenergie) * TB38
BD.4731 Experimenten aan het einde van de aarde - Het ontketenen van krachten * TB38 TB53

Het laatste oordeel - Ontbinding en verandering van de aarde

BD.8219 Het "rechtzetten" van het geestelijke aan het einde * TB29 TB37
BD.8112 Reiniging van de aarde * TB98
BD.3519 Einde van de wereld - De dag van het oordeel * TB99
BD.7297 De omvorming van de aarde * TB39
BD.5983 Het laatste gericht is ook een liefdedaad van God * TB37 TB74

Hernieuwde kluistering in de materie

BD.6828 Motivering van de verwoesting en de nieuwe schepping - Hel - Verbanning * TB38
BD.8430 De hernieuwde kluistering is onafwendbaar voor de aanhangers van Gods tegenstander * TB37
BD.6317 Hernieuwde gevangenschap * TB37

De nieuwe aarde

BD.8440 Het scheppen van de nieuwe aarde in een ogenblik * TB39
BD.5235 Zie, Ik maak alles nieuw * TB39
BD.8429 Harmonisch leven op de nieuwe aarde * TB39 TB124
BD.5743 Getuigen van het einde op de nieuwe aarde voor de nakomelingen * TB39 TB53
BD.4125 Het laatste oordeel - De vergeestelijking van de aarde
BD.6882 Eindprofetie - Behoort u tot de mijnen? * TB29

Openbaring 20: 1-6

Lot - Dood - Contact met het geestelijke rijk

BD.7146 Iedere ziel aanvaardt bewust haar weg over de aarde
BD.6993 Gods wegen zijn niet altijd de wegen van de mens * TB57

Het lot

BD.7928 Motivering van smartelijke slagen van het lot * TB98 TB123
BD.7972 Beslissing geleid door het lot of door wat we meemaken * TB86
BD.6289 Bestuurder van het lot - God van liefde
BD.6290 Slagen van het lot - Geneesmiddel * TB24 TB86 TB119 TB123 TB126
BD.4296 Lot - "Vader, uw wil geschiede" * TB106 TB115

Smartelijke slagen van het lot

BD.5141 Onterecht bezwaar dat we, door het noodlot bepaald, slecht moeten zijn * TB18
BD.5503 Het verlies van aardse goederen kan geestelijke schatten opleveren * TB123
BD.8653 Ziekten en genezing * TB24 TB86 TB123
BD.1602 Gemoedstoestanden - Depressies - Blijk van liefde
BD.6419 Bezetenheid
BD.8273 Motivering van misgeboorten * TB65 TB123
BD.0839 Misvorming en de zegen ervan * TB23
BD.6005 Het eigenmachtig beëindigen van het leven * TB13 TB126
BD.8772 De vroege dood van kinderen * TB13 TB106 TB123 TB126
BD.3260 Vroege dood - De barmhartigheid van God - Hoge ouderdom * TB13 TB106 TB126
BD.7543 Troostrijke woorden * TB41

Voortleven na de dood

BD.8059 Het geloof aan een voortleven van de ziel * TB54 TB111
BD.1874a De onsterfelijkheid van de ziel (1) * TB02 TB111
BD.1874b De onsterfelijkheid van de ziel (2) * TB02 TB111
BD.6439 Denk aan het einde * TB62 TB100

De dood

BD.6616 De vrees voor de dood * TB13 TB106
BD.6637 De angst om te sterven - Het van tevoren schouwen in het geestelijke rijk * TB13 TB106 TB90
BD.7161 Niets kan vergaan - De poort van de dood - Het ware vaderland
BD.6817 De ziel wisselt van verblijfplaats - De dood van het lichaam * TB13 TB54 TB106
BD.4033 Het uur van de dood - Verklaring voor het lijden * TB13 TB106 TB111 TB123
BD.6042 Het uur van de dood zonder vrees - Gereedheid * TB124
BD.6920 Het lot van de zielen in het hiernamaals
BD.5180 Ernstige aanmaning om te denken aan het leven na de dood * TB56

De verbinding van de aarde met het hiernamaals

BD.5640 Brug naar het geestelijke rijk - Jezus
BD.6682 Het verkeer met het rijk hierna
BD.3628 Het gedachtengoed uit het geestelijke rijk

Lichtwezens

BD.3354 Het beïnvloeden door lichtwezens door middel van gedachten * TB60
BD.6636 Beschermgeest - Geestelijke leidsman * TB60
BD.6737 Reddingsmiddelen van de lichtwezens * TB60
BD.7831 Over de belichaming der lichtwezens * TB19
BD.8788 Gods tegenstander vermomt zich als lichtengel
BD.8228 Onderzoek de geesten * TB04
BD.7655 Het aanroepen van lichtwezens na een gebed tot God
BD.7925 Het openen van de poort naar het lichtrijk door Jezus Christus * TB71

Ons ware vaderland - Terugkeer

BD.5336 Mijn rijk is niet van deze wereld * TB57 TB110 TB111

Het binnengaan in het geestelijke rijk

BD.7625 Gods gerechtigheid eist genoegdoening * TB74
BD.3969 Het lot in de eeuwigheid in overeenstemming met de wil - Materie is verkeerde liefde
BD.8745 Een verschillend lot van de zielen na de dood * TB75 TB111 TB126
BD.4488 Hemel en hel

De toestand der duisternis in het geestelijke rijk

BD.3952 De staat van duisternis van de zielen in het hiernamaals en hulp van de lichtwezens * TB60
BD.1589 De Over hen die onvrijwillig voortijdig zijn gestorven - Hiernamaals
BD.1951 Zelfmoord - Lot in het hiernamaals
BD.8224 Het smartelijk lot van de zielen in het hiernamaals

Eeuwige verdoemenis en reïncarnatie - Dwaalleren

BD.6019 Eeuwigheidsbegrip - Volmaaktheid
BD.4602 Eeuwige verdoemenis * TB50
BD.8443 Niets blijft voor eeuwig onverlost achter * TB74
BD.7096 Verspeel niet het eeuwige leven * TB05 TB106
BD.8495 Opheldering over herbelichaming - Jezus en verlossing * TB19
BD.4590 De leer van de herbelichaming - Dwaalleer - Hemellichamen * TB19 TB50

De betekenis van de hemellichamen

BD.5449 "In mijn Vaders huis zijn vele woningen" * TB44 TB97 TB106
BD.8405 Uiteenlopende scheppingen beantwoorden aan de val van de wezens * TB44
BD.8838 Zijn de scheppingen van geestelijke of van materiële aard? - Onderscheid tussen de hemellichamen * TB44

Voorbeden voor arme zielen

BD.6541 De dwaalleer van de zielenslaap * TB13 TB126
BD.9014 Vragen om het toesturen van kracht voor de zielen van de overledenen * TB107 TB111

Schemertoestand in het geestelijke rijk

BD.7418 Schemertoestand in het hiernamaals * TB111
BD.7199 Berouw in het hiernamaals - Vooruitgang * TB111
BD.6735 Toevoer van licht in het hiernamaals * TB118

Staat van het licht in het geestelijke rijk - Het ware vaderland

BD.7404 Het rijk van het licht - Jezus Christus * TB128
BD.8400 Het binnengaan van de ziel in het lichtrijk * TB111 TB130
BD.5365 Het weerzien in het hiernamaals - Graad van voltooiing * TB12 TB111
BD.3670 Geestelijke scheppingen - Gelukzaligheid - "Wat geen menselijk oog ooit heeft gezien"
BD.6821 Tweeslachtige wezens - Het hiernamaals
BD.6662 Verlossende activiteiten in het hiernamaals
BD.4871 De vereniging met God - Het doel van de mens

De terugkeer in het vaderhuis

BD.6823 Het terugkeren naar God vereist een serieuze wil * TB125
BD.7257 Weg der terugkeer naar God
BD.7529 De tijdsduur van de terugkeer naar God
BD.5733 Jezus Christus, Leidsman op de goede weg * TB110
BD.5314 Liefde is de sleutel tot het geestelijke rijk * TB113
BD.7455 Jezus, de goede Herder * TB94 TB128

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: