Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6970
16 november 1957

Stilte voor de storm - Een bedrieglijke vrede

U zult u niet om de tuin mogen laten leiden en geloven een tijd van vrede tegemoet te gaan, al lijkt dit zo. Het is slechts de stilte voor de storm. En sneller dan u denkt zal het aangezicht veranderen van hen die van vrede spreken en nu reeds zal het vuur onder de volkeren van deze aarde aanwakkeren. De rust is voor u gevaarlijk omdat u daardoor alleen maar onverschillig wordt en uw aards bestaan nog slechts voor wereldse belangen gebruikt. En daarom haal Ik de mensen steeds weer uit hun rust, om ze wakker te houden. En er zal daarom ook nog veel gebeuren. De blik van de mensen zal steeds weer gericht worden op rampen en catastrofen van allerlei aard. Zij zullen naast de schijnbare opbouw en wereldlijke welstand ook deel moeten nemen aan die gebeurtenissen, waarbij de kracht der mensen niet toereikend is ze te verhinderen. Zij moeten leren inzien dat geen mens veilig is voor de slagen van het noodlot, al lijkt het aardse leven nog zo zeker te zijn.

U mag uzelf niet laten bedriegen door de wereldsituatie die schijnbaar tot bedaren is gebracht, want dat zijn allemaal bedrieglijke machinaties. En het kan voor u een slecht ontwaken zijn als u zich overgeeft aan deze rust en op geen van de naar het einde verwijzende vermaningen acht slaat. De ommekeer zal plotseling komen en dan moet u allen voorbereid zijn en daarom geloven dat de ommekeer komen zal. U kunt nu al veel tekenen van het einde volgen, maar evenzo zal de tegenstander er voor zorgen dat hij u zand in de ogen strooit. Want hij wil niet dat u in een einde gelooft en u ernstig bezint en verandert. Daarom beïnvloedt ook hij zijn dienaren, opdat ze de mensen laten geloven dat zij een nieuwe en heerlijke tijd tegemoet gaan in vreugde en vrede. En daarin zal hij ook slagen, want de mensen zullen eerder datgene geloven wat zij zelf kunnen nagaan dan dat wat hun vanuit het geestelijke rijk wordt verkondigd. Bovendien willen zij veel liever geloven aan een mooie en gelukkige toekomst in aardse zin dan aan een einde van deze aarde.

Maar Ik houd niet op u te waarschuwen en aan te sporen, want het gaat niet alleen om de korte jaren van uw aards bestaan maar om de eeuwigheid. En mijn aanmaningen zullen steeds dringender worden. Hoe duidelijker zich een schijnbare rust over de aarde verspreidt, hoe meer de mensen die misschien al onder de indruk waren van de voortdurende verwijzingen naar het komende einde, zich met een schijnbare vrede vertrouwd maken en hun goede voornemens vergeten. Door de aardse wereld zal mijn tegenstander nog eenmaal zijn vangarmen uitstrekken naar de mensen, en het zal een enorm sterk geloof vereisen niet in zijn klauwen te geraken.

Daarom maak Ik u steeds weer opmerkzaam op wat u nog te wachten staat. Laat u zich niet misleiden. Mijn woord is waarheid en zal ook vervuld worden. En mijn woord verkondigt u een naderend einde waar een duidelijk ingrijpen door Mij aan vooraf zal gaan: een natuurcatastrofe van de grootste omvang die de in een vrede gelovende mensen zeer zal verrassen. Maar zij zouden ook dan nog kunnen omkeren en de korte weg tot het einde afleggen in een gedurig streven naar voltooiing.

Maar deze catastrofe zal talloze mensenlevens kosten, en weet u of u niet tot een van dezen behoort? Of het voor u dan niet te laat is als u in onverschilligheid en hoop op de toekomst voortgaat en u verblinden laat door de vorst van deze wereld? Denk dus steeds aan mijn woorden als u hoort van berichten over het plotselinge sterven van mensen, van slagen van het noodlot en smartelijke gebeurtenissen van allerlei aard. Daardoor wil Ik een ieder waarschuwen voor een plotseling einde. Ik wil dat uw ogen gericht worden op de Macht die alles kan verwoesten wat u opbouwt en die al uw plannen te gronde kan richten. Verbind u meer met deze Macht. Vind de weg tot Mij, vertrouw u toe aan Mij en vraag Mij om de juiste leiding, om bescherming en erbarmen en geloof dat er alleen vrede kan zijn in verbinding met Mij, dat u bedrogen wordt wanneer u een aardse vrede wordt verzekerd. Want de mensheid leeft niet meer zo dat haar bestaan vol vrede kan zijn, zij streeft niet naar geestelijke ontwikkeling en heeft daarom ook het recht verspeeld op deze aarde te mogen leven.

Amen