Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3964
29 januari 1947

De voorspelling van een spoedig einde en het zwakke geloof er in

U weet dat u geen lang leven op deze aarde meer kunt verwachten en dat elke dag nog een genade is voor u om tot rijpheid te komen als u deze tijd goed benut. U weet dit wel door mijn woord, maar uw geloof is nog niet diep genoeg zodat mijn woord u aanspoort tot een ijverig streven. U twijfelt aan de waarheid van mijn woord in zoverre dat het naderende einde betreft. En toch moet u met grote ijver aan uzelf werken omdat het einde nabij is. Steeds weer kom Ik tot u met deze vermaning en waarschuw u voor een onverschillig voortleven. Steeds weer roep Ik u toe: geef acht op mijn woord, verdiep u erin en leef ernaar.

U weet niet wanneer het laatste uur voor u gekomen is. U weet niet hoeveel tijd u nog gegeven is tot het einde, en daarom moet u leven alsof iedere dag voor u de laatste is. Ik zend u ook steeds mijn gedienstige geesten toe die u ophelderende gedachten overbrengen en uw zinnen richten naar het geestelijke rijk. Op aarde zend Ik mijn boden naar u toe die u over het naderende einde moeten onderrichten en u opmerkzaam moeten maken op de tekenen van de eindtijd. En zij moeten in u een vast geloof opwekken en u mijn woord overbrengen dat rechtstreeks naar de aarde gezonden wordt. Op die manier probeer Ik u voortdurend de ernst van de situatie duidelijk te maken, zodat voor u een zalig einde mogelijk is. Maar u allen neemt mijn woorden niet serieus genoeg en uw geloof is nog te zwak om overeenkomstig mijn woord te leven, ofschoon uw wil wel op Mij is gericht. Daarom vermaan Ik u steeds weer u in mijn woord te verdiepen en de gedachten aan het naderende einde in u levend laten worden. Bereid u daar op voor en beschouw al het aardse als minder belangrijk met het oog op het einde en met het oog op de grote geestelijke nood, die nog groter zal worden hoe dichter het einde nadert.

Maak gebruik van alle kracht om u geestelijk positief te ontwikkelen en laat vol vertrouwen al uw lichamelijke zorgen aan Mij over. Benut de korte tijd tot het einde, wees ononderbroken werkzaam in liefde. Put te allen tijde kracht uit mijn woord en vermaan en onderricht uw medemensen hetzelfde te doen. En help elkaar dus wederzijds  om op aarde het doel te bereiken dat Ik u gesteld heb. Help elkaar wederzijds volmaakt te worden, want de tijd tot aan het einde is nog maar kort.

Amen