Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7455
13 en 15 november 1959

Jezus, de goede Herder

Ik zal u de mensen op uw weg voeren aan wie u het evangelie zult moeten verkondigen, maar het zijn er altijd maar weinige die naar u luisteren en uw woorden ter harte zullen nemen. Het is maar een kleine kudde die Mij - haar Herder - volgt en deze kleine kudde zal Ik bijstaan. En Ik laat niet toe dat er in mijn stal wordt ingebroken en mijn schapen van Mij weg worden geroofd, want Ik ben een goede Herder die Zijn leven geeft voor Zijn schapen. U allen behoort tot mijn kudde, die naar mijn roep luistert zodra hij voor u weerklinkt.

En mijn roep is altijd mijn woord waardoor Ik zelf u aanspreek van boven. Mijn roep is de lokroep van een goede herder, die niet wil dat een schaapje uit Zijn kudde voor Hem verloren zal gaan en die ook tot u woorden van liefde spreekt om u bij zich te houden, om u te waarschuwen en te vermanen opdat u niet bij diegene in de valstrikken terecht komt die u van Mij wil ontvreemden. Ik laat u wel uw vrije wil en wanneer u over verre velden gaat, dan zult u allen uw weg kunnen kiezen, waarheen u wilt. Maar een goede herder volgt zijn schaapjes en hij zoekt die verdwaald zijn, die zich verwijderden van de goede weg, die in ravijnen of op hoogten te ver zijn gegaan. Een goede herder lokt en roept zodat ze de weg naar hem terugvinden, zodat ze bescherming zoeken, zich verdringen om hem en met hem samen naar het vaderland gaan, waar rust en stilte hen omgeeft aan het einde van de dag en na de lange omzwervingen door de velden.

En dat is het kenmerk van een goede herder, dat hij zijn schaapjes niet aan hun lot overlaat wanneer de nacht is aangebroken. Want zo menig schaapje zal verdwalen, het zal van de goede weg afgaan en op de bergen te hoog klimmen, het zal zijn weg richten op vreemd gebied waar het gevangen genomen en gedood worden kan, het zal de verkeerde weg opgaan en zijn kudde en herder verliezen. En dan zal een goede herder hem volgen en net zo lang roepen tot hij het heeft gevonden. En vol vreugde zal hij zich voorover buigen en het schaapje in zijn armen nemen, om het weer terug te dragen naar de kudde en ze naar de vertrouwde stal terug te drijven. En zo ga ook Ik alle mensen achterna die Mij als de goede Herder hebben verlaten en hun eigen wegen gaan, die in de wereld verzeild zijn geraakt en proberen hierin op te klimmen. Het zijn allen verdwaalde schaapjes die Mij aan het hart gaan en die Ik graag weer voor Mij terug wil winnen, die Ik graag tot de mijnen wil rekenen en daarom steeds weer lok en roep door mijn woord, zodat ze daar gevolg aan geven en Mij weer in liefde naderbij komen, van wie ze zich hebben verwijderd. En daarom weerklinkt steeds weer mijn woord van boven en wie het ontvangt moet het verder uitdragen in de wereld, want de mensen hebben mijn woord dringend nodig, mijn liefdevolle lokroep die hen weer naar hun vaderland terug moet roepen.

En Ik weet waarlijk wie mijn woord nodig hebben en deze leid Ik op uw weg, opdat u bij hen het werk in de wijngaard zult kunnen verrichten, opdat u Mij als de goede Herder diensten van liefde zult kunnen bewijzen en Mij ook de schaapjes weer terug kunt brengen die zich van de kudde verwijderden en die toch weer tot Mij moeten komen omdat ze zonder Mij niet zalig kunnen worden.

Het zullen er niet veel meer zijn op wie mijn woord nog indruk zal maken. Veeleer zullen de meeste mensen zich verzetten u aan te horen, want mijn kudde is verstrooid en ver weg gedreven door de vijand, die zich wederrechtelijk toe-eigent wat zich vrijwillig aan hem overgeeft. En toch moet de lokroep van de goede Herder steeds opnieuw weerklinken. Want zodra zij vrijwillig weer naar Mij terugkeren, kan Ik hen ook terughalen en naar de vertrouwde stal leiden.

Daarom, lok en roep ook u, die mijn evangelie in de wereld uitdraagt. Maak de mensen de goede Herder bekend die onophoudelijk Zijn schaapjes zoekt en hen onder Zijn trouwe hoede wil nemen. Verkondig de mensen dat er een God van liefde bestaat die er alleen maar op wacht dat ze naar Hem toekomen in al hun noden, die als een goede Herder elk schaapje in Zijn armen wil nemen, die het alle bescherming biedt bij zich zelf, opdat alle mensen bij Hem goed geborgen zijn.

Amen