Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5180
29 juli 1951

Ernstige aanmaning om te denken aan het leven na de dood

U mensen op aarde roep Ik een herhaalde waarschuwing toe: Denk aan uw ziel en uw toestand na de dood. Want er doet zich een bovenmate moeilijke ommekeer voor in uw aardse leven, enkel en alleen met het doel dat u zich op de dood van uw lichaam zult bezinnen en op datgene wat daarna komt. Ik wil u daar opmerkzaam op maken en u in alle liefde op het zware wijzen dat over u komt, opdat u er dan in zult geloven, wanneer u nu nog niet zult kunnen geloven, wanneer u nu nog als gefantaseer verwerpt wat ernstige waarheid is. U bent in groot gevaar, want u gaat zo gemakkelijk door het aardse leven alsof het eeuwig zou duren en er rest u nog slechts een zeer korte tijd, zodat ontzetting u zou aangrijpen als u ervan op de hoogte was. U verspeelt het leven, onbeduidende zorgen houden u bezig en toch is slechts een ding belangrijk: dat u aan uw ziel denkt, opdat ze al het moeilijke gelijkmoedig kan verdragen om in het rijk hierna het ware leven te beginnen in licht en kracht. Maar het ligt aan u mensen zelf in welke toestand uw ziel het geestelijke rijk binnengaat.

Steeds dringender vermaan Ik u uw gezindheid te veranderen, die weliswaar niet slecht hoeft te zijn, maar te werelds is ingesteld om deugdelijk te zijn voor het geestelijke rijk. Zoals een liefdevolle Vader roep Ik mijn kinderen op aarde toe: Wees bezorgd over uw ziel, denk aan het eigenlijke doel van uw leven en maak haast, want de tijd tot aan het einde is nog maar kort. Verander uzelf eer het te laat is, denk eraan welk lot u wacht als uw aardse leven ten einde is en geloof dat het leven van de ziel niet ophoudt met de dood van het lichaam maar dat ze voortleeft, maar in de toestand die u zich door het aardse leven zelf heeft geschapen.

U bent verantwoordelijk voor haar lot in de eeuwigheid, dat wil zeggen u zult zelf de gevolgen van uw leven op aarde op u moeten nemen, een lot in duisternis als u het leven verkeerd hebt gebruikt. En u leeft het verkeerd wanneer u zonder geloof en zonder liefde voortgaat. Wanneer u Mij als uw God en Vader niet erkent en daarom ook mijn geboden niet vervult. Wanneer u alleen maar voor de wereld leeft, maar niet voor het geestelijke rijk dat uw ware vaderland is en dat u onvermijdelijk zult moeten betrekken. Dat alleen in zijn sferen zo verschillend is, dat het zowel hoogste geluk als ook bitterste kwelling kan betekenen voor de ziel, al naar gelang haar toestand van rijpheid. En voor deze toestand van rijpheid bent u mensen verantwoordelijk.

Dat roep Ik u weer toe van boven opdat u zich aan een zelfonderzoek onderwerpt en uzelf verandert, opdat u het aardse leven achterstelt om het geestelijke leven van uw ziel te bevorderen. Luister naar mijn roep van boven, bezin u. Keer om eer het te laat is, want de dag die Ik alsmaar heb aangekondigd, komt onherroepelijk. U hebt niet veel tijd meer, benut ze daarom en draag zorg voor uw ziel, opdat u het einde dat vlak voor de deur staat niet hoeft te vrezen.

Amen