Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4635
11 mei 1949

Geloofsstrijd - Het belijden voor de wereld - Ik zal de dagen verkorten

U zult nog een harde strijd moeten doorstaan als u Mij belijden wilt voor de wereld. En er zal van u geëist worden geheel afstand te doen van aardse goederen. Uw bezit zal onteigend worden en u zult diensten moeten verrichten die boven uw krachten schijnen te gaan, u zult verhinderd worden te doen wat u voor belangrijk houdt. En u zult zonder reden vervolgd en verdrukt worden en geen rust vinden tijdens de vervolgingen door uw vijanden, die tegelijkertijd ook mijn vijanden zijn en daarom geen wrekende hand boven zich vrezen. En u zult verwonderd zijn dat Ik dat alles toelaat zonder hen ter verantwoording te roepen. Maar u zult ook verwonderd zijn dat al dat ongemak u niet zo diep treft als het voor de wereld lijkt, dat u desondanks vrolijk en opgeruimd blijft en vol vertrouwen en hoop bent dat ook voor u het uur van vergelding komt en dat deze vervolgingen eenmaal afgelopen zijn. En u zult daarom steeds luider en overtuigender voor mijn naam opkomen en Mij belijden voor de wereld. En Ik zal de dagen verkorten opdat u zalig wordt.

Denk steeds aan deze belofte, dat het maar een korte tijd zal duren tot u verlost wordt uit de handen van uw beulen. Denk er aan dat u toch tot mijn uitverkorenen behoort van wie al het leed om hun trouw beloond zal worden. En denk er aan dat door uw getuigenis nog zielen gewonnen moeten worden voor Mij en mijn rijk, die op het laatst nog gered worden kort voor de ondergang van de aarde. En neem ter wille van deze zielen het kruis op u, dat weliswaar zwaar op u zal drukken maar dat toch draaglijk is omdat Ik u help en u op buitengewone wijze van kracht voorzie. De geloofsstrijd zal zwaar zijn en daarom moet u zich er van tevoren al op voorbereiden door uw ziel te sterken met de juiste voeding, door mijn woord in u op te nemen en daarmee ook de kracht met welke Ik mijn woord gezegend heb. Want door het aannemen van het woord verbindt u zich met Mij en u moet dus met kracht doorstroomd worden. Dan zult u ook in staat zijn uw vijanden weerstand te bieden en dit vol te houden tot het einde, tot Ik komen zal om u te verlossen uit alle nood.

Amen