Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6324
3 augustus 1955

De nadering van een ster

Open wijd uw hart en maak uzelf ontvankelijk voor mijn straal van liefde van boven. Luister naar wat Ik u zeggen wil. Een zeker teken van het aanstaande einde is het zichtbaar worden van een ster die zich in de richting van de aarde beweegt en toch een zonderlinge baan inslaat. Hij zal zich vaak aan uw blikken onttrekken en dan weer plotseling te voorschijn komen, want hij is door ondoordringbare nevelen omhuld die af en toe oplossen en zich dan steeds weer opnieuw verdichten.

U mensen beleeft iets wat u tot nog toe onbekend was. Want de uitwerkingen van deze ster op de aarde zijn zodanig dat het u bang om het hart zal worden. U bemerkt dat de aarde wel eens ten offer kon vallen aan dit onbekende hemellichaam, want het veroorzaakt aanzienlijke storingen op de aarde die voor u echter onverklaarbaar zijn. Er zijn mensen die door niets wat er om hen heen gebeurt ontsteld worden, maar die nu hun rust verliezen. Zij voelen zichzelf en de gehele aarde overgeleverd aan natuurkrachten die zij vrezen, omdat zij die niet het hoofd kunnen bieden.

En ter wille van deze mensen zijn de "krachten des hemels" in beweging. Deze mensen wil Ik in het bijzonder aanspreken om te bereiken dat zij zich aan de ene God en Schepper toevertrouwen, zodra zij zichzelf geheel machteloos voelen. Wat door menselijke wil veroorzaakt wordt beroert zulke mensen niet, al is het nog zo verschrikkelijk in zijn uitwerking. Maar zwak en hulpeloos worden zij als zij zich overgeleverd voelen aan het natuurgeweld. En dan is er de mogelijkheid dat zij tot Hem hun toevlucht nemen die Heer en Schepper is van elke schepping. Dan is het mogelijk dat zij de weg naar Mij vinden in de grootste nood. En dit schouwspel van de natuur zal een enorme beroering onder de mensen veroorzaken en hun angst zal ook niet ten onrechte zijn, want zonderlinge verschijnselen begeleiden deze ster. Hij komt steeds dichter bij de aarde. Een botsing schijnt onvermijdelijk volgens de berekeningen van hen die zijn verschijning ontdekken en zijn loop volgen.

Maar ook dit heb Ik u al lang van tevoren gezegd, dat Ik u een "vijand uit de lucht" zal zenden. Dat een natuurcatastrofe van de grootst mogelijke omvang u mensen nog te wachten staat, die voorafgaat aan het definitieve einde, dat wil zeggen de totale omvorming van het aardoppervlak, en talloze offers zal kosten. En steeds weer wijs Ik u op deze aankondigingen en mijn woord is waarheid en zal vervuld worden. Maar u zult voor die tijd er al op gewezen worden, omdat u mensen mijn wil en macht zult inzien, omdat u weten zult dat niets geschieden kan zonder mijn wil. Dat niets zonder zin of doel is, wat er ook gebeurt, Ik daarbij denk aan hen die nog geheel zonder geloof zijn maar die Ik toch niet verliezen wil aan mijn tegenstander.

Daarom moet u mensen weten wat u te wachten staat opdat u gemakkelijker tot geloof kunt komen. Als u in grote nood denkt aan Hem die Heer is over hemel en aarde, over alle hemellichamen en werelden, en aan wiens wil alles onderworpen is. U zult van te voren reeds kennis daarover ontvangen, die u dan kan helpen te geloven als u van goede wil bent. Er komt een onheil over u, maar het kan voor iedereen afzonderlijk ook tot zegen zijn als hij daardoor het leven voor zijn ziel wint, zelfs als hem de lichamelijke dood beschoren is, als hij maar Mij aanroept in zijn nood.

Amen