Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6405
18 november 1955

Veranderd sterrenbeeld

Met korte tussenpozen beleeft u gebeurtenissen die zich herhalen en die u mensen sterk zullen verontrusten, want u zult ze niet kunnen verklaren en daarom vreest u geweld waartegen u zich niet zult kunnen verweren. U zult er ook geen juiste verklaring voor kunnen vinden, omdat het in mijn wil besloten ligt dat u met alle mogelijkheden rekening moet houden en ieder afzonderlijk zich daaraan beantwoordend moet opstellen, omdat Ik wil dat ieder afzonderlijk nog voor zich zelf, dat wil zeggen voor zijn ziel, hiermee zijn voordeel zal doen. Waar het geloof helemaal ontbreekt, zal de verontrusting bijzonder sterk zijn, terwijl de gelovigen zich min of meer aan Mij vasthouden en zich in mijn hoede geborgen weten.

Toch zijn het verschijnselen, daar ze kosmisch gebonden zijn, die grote openbare discussies tot gevolg hebben, zodat ieder mens daar ook zelf over zal nadenken en zich ook tegenover zijn medemensen uit. Voor enige tijd zullen wereldse interesses op de achtergrond raken, maar zodra deze verschijnselen voorbij zijn, doen de wereldse mensen des te ijveriger hun voordeel met de vreugden van de wereld en slechts bij weinige blijven indrukken achter die hen aanzetten tot momenten van bezinning en die ook tot verandering van het denken kunnen leiden. Totdat gelijke gebeurtenissen in de kosmos zich herhalen en hernieuwde schrik oproepen. Want van de kant van de wetenschap worden ernstige bedreigingen voor het hemellichaam aarde gevreesd, omdat men voor raadselachtige veranderingen in het sterrenstelsel staat die nog nooit werden waargenomen en die een ernstige bedreiging zouden kunnen zijn voor de aarde.

En de meningen van de mensen over de uitwerking zullen aanzienlijk uiteen lopen. Er zijn mensen die er lichtvaardig overheen zullen stappen en onbezorgd genieten van hun leven, er zijn mensen die voorzorgsmaatregelen zullen treffen die volkomen nutteloos zijn en weer anderen zullen in zichzelf keren en in gedachten met hun God en Schepper in overleg gaan. En Ik laat ieder zijn vrije wil, alleen tracht Ik onophoudelijk op de gedachten van de mensen in te werken, dat hun denken juist is, dat ze zich richten op de eigenlijke bestemming van de mens, dat ze in Mij tot rust komen en nu door Mij geleid kunnen worden tot heil van hun ziel.

Maar wat gaat er gebeuren? Het sterrenbeeld zal veranderen. Er zullen sterren in andere banen worden geleid, ze zullen in een andere verhouding tot de aarde staan dan tot nu toe. En daardoor zullen sterren zichtbaar worden die nog nooit werden gezien en er zal er een als een rechtstreeks gevaar voor de aarde zichtbaar worden omdat zijn baan een kruising met de aarde doet vrezen. Geen mens zal willen geloven dat zoiets zal gebeuren, geen mens zal geloven dat natuurwetten veranderen, maar u mensen staat voor het einde. U zelf bereidt iets voor wat nog ergere uitwerkingen zal hebben, want wat u onderneemt brengt de hele aarde in gevaar.

Wat zich door mijn wil voordoet, is echter slechts een voorteken van het einde. Het is een ernstige waarschuwing aan u en Ik geef u alleen maar duidelijke tekenen van het bestaan van een hogere Macht zodat u zich allen tot Deze zult kunnen wenden en dat u daardoor ook een direct gevaar voor uzelf zult kunnen afwenden, wanneer u, dat wil zeggen uw ziel daar het juiste voordeel uit trekt. Maar wat daarna komt, heeft betrekking op de hele aarde en alles wat erop leeft.

En daarom openbaar Ik me vooraf op ongewone wijze, maar zonder u te dwingen Mij zelf als de veroorzaker te erkennen van datgene wat ontzettend is in zijn uitwerking, maar niet de hele aarde zal aangaan. Want Ik ken alle natuurwetten en hun werkingen. Ik weet ook elke gebeurtenis af te wenden of af te zwakken in zijn uitwerking. Maar wat Ik laat gebeuren, dient u alleen maar tot redding. Het moet u naar Mij drijven, het moet u mensen een God laten onderkennen tot Wie u uw toevlucht moet nemen omdat Hij uw Vader is. Het is het laatste teken voordat het einde komt. Het is de laatste poging van mijn liefde en erbarmen om te redden wat nog te redden valt.

Amen