Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5235
14 oktober 1951

Zie, Ik maak alles nieuw

Ik maak alles nieuw. U mensen die nog geen inzicht hebt en de geest in u nog niet hebt gewekt, u weet niet wat deze woorden van Mij betekenen. Want u gelooft niet aan een omvorming van deze aarde, u gelooft niet aan het laatste gericht, aan het beëindigen van een ontwikkelingsperiode en het beginnen van een nieuwe. U weet niets van mijn eeuwig heilsplan en begrijpt daarom ook mijn woorden niet: "Zie, Ik maak alles nieuw." Een ieder van mijn woorden heeft een veelvoudige betekenis, welke ook mijn gewekten niet weten, omdat deze kennis nog te hoog is voor de mensen op deze aarde. Maar voor hen is de eenvoudige betekenis duidelijk, dat Ik vernieuwen wil wat zich buiten mijn ordening van eeuwigheid heeft begeven. Ik wil een verandering teweegbrengen omdat de mensen op deze aarde mijn ordening niet meer nastreven en daarmee hun aardse levensdoel verzaken. Zij hebben gefaald en hun leven niet benut voor de eeuwigheid. Desondanks wil Ik hen niet verloren laten gaan en zal Ik hen de gelegenheid geven de verzuimde ontwikkelingsweg nog eens af te leggen. Maar niet als een herhaling, maar op geheel nieuwe wijze. Want nogmaals de weg van ontwikkeling te mogen gaan is een bijzondere genadegift, die verworven moet worden door een verhoogde prestatie, waartoe geheel nieuwe scheppingen de mogelijkheid bieden.

Ik vernieuw dus ten eerste weer de leerschool van de geest, mijn aarde, die weer de opwaartse ontwikkeling tot mens bevorderen moet. Ik zal de nieuwe aarde voorzien van geheel nieuwe scheppingen van zo menigvuldige aard en vorm, dat het uitermate talrijke geestelijke een nieuwe mogelijkheid geschapen wordt zich daarin waar te maken. En Ik laat een nieuw mensengeslacht ontstaan, uitgaande van door Mij gezegende mensen die hun geestelijke ontwikkeling in liefde en trouw tot Mij voltooid hebben. Die een staat van rijpheid bereikt hebben waardoor een hoge geestelijke begeleiding mogelijk is, zodat ook het nieuwe mensengeslacht alle waarborgen heeft voor een zo hoog mogelijke geestelijke volmaaktheid. En ook het gekluisterde geestelijke kan snel tot rijpheid komen door de buitengewoon gunstige invloed die de mensen op al de hun omringende scheppingen uitoefenen.

Ik maak alles nieuw. Ik versoepel ook de voorwaarden voor het vrij worden van het geestelijke, maar wijk daardoor niet af van mijn wet van de eeuwige ordening. Uit erbarmen en diepe liefde ontferm Ik Mij over het geestelijke dat nog in onvrijheid leeft. Alle kwellingen zullen van de mensen afvallen en vol van kracht zullen zij ernaar streven opwaarts te gaan, omdat Ik alleen voor hen het begerenswaardigst ben en zij niet in de diepte getrokken kunnen worden door mijn tegenstander, die voor lange tijd gekluisterd is. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk maak Ik de mensen gelukkig die nu bij Mij horen en die ook de weg tot Mij moeten effenen voor degenen die na hen komen.

Wie van u mensen kan dat vatten? En wie van u mensen gelooft vast en zonder twijfel dat het oude zal ophouden te bestaan, dat ook de mensen die van Mij verwijderd zijn er niet meer zullen zijn? Dat alleen maar de kleine kudde die Mij als hun Herder trouw volgt, het leven niet verliezen zal, omdat Ik deze kleine kudde heb gezegend en bestemd om voort te leven in het paradijs op de nieuwe aarde? Dat een nieuw verlossingstijdperk begint volgens het heilsplan van eeuwigheid, door mijn liefde en wijsheid vastgelegd om het geestelijke een eeuwig leven te verzekeren? Zie, Ik maak alles nieuw. U die in Mij gelooft, denk aan deze woorden. Overweeg ze in uw hart en weet dat de tijd gekomen is dat dit, mijn woord, in vervulling zal gaan. Geloof vast daaraan en verwacht en draag al het moeilijke wat u tot het einde nog beschoren is met geduld en toewijding volgens mijn wil. Want de dag komt spoedig dat Ik de mijnen zal halen om hun het paradijs te onthullen waarvan geschreven staat: "Een nieuwe hemel wil Ik scheppen en een nieuwe aarde," en Ik zelf wil te midden van de mijnen vertoeven en ze leiden en onderwijzen zoals Ik het beloofd heb.

Amen