Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6042
4 september 1954

Het uur van de dood zonder vrees - Gereedheid

Houd u steeds gereed het aardse leven voor het leven in het geestelijke rijk in te wisselen, dan zal voor u het uur van afscheid van deze aarde nooit bij verrassing komen, dan zult u dit ook nooit hoeven te vrezen. Bij al wat u denkt of doet, vraag u steeds af of het juist is voor mijn ogen, dan zult u bewust leven en werken aan uw ziel. U zult dus leven voor het rijk hierna en dit rijk hierna zal voor u het lichtrijk zijn, waar u nu graag het aardse leven voor opgeeft, omdat dit lichtrijk uw ware vaderland is.

Zou u mensen dit toch allen kunnen begrijpen, dat u alleen een leven van beproeving leidt op deze aarde, dat het niet het eigenlijke leven is, maar alleen een voorbereiding op dit eigenlijke leven en dat u daarom steeds alleen daar uw aandacht op zult moeten richten, er een goed gebruik van te maken. Maar u beschouwt het aardse leven als alleen belangrijk en u denkt te weinig aan het eigenlijke leven in het geestelijke rijk, wanneer u tenminste aan zo'n leven gelooft. En uw hele kracht gebruikt u voor volledig onbelangrijke zaken en u bereidt u te weinig voor op het leven dat voor u ligt.

Het uur van de dood zou voor u mensen tot een uur van verlossing moeten worden, waarin u uw aardse kleed aflegt om licht en vrij binnen te gaan in een rijk van vrede en gelukzaligheid. U zou bewust en blij dat uur tegemoet moeten zien en het aardse leven graag opgeven om het in te ruilen voor een veel beter leven. Maar u zult dit bewustzijn eerst dan bezitten, wanneer u in het juiste levende geloof een leven in navolging van Jezus hebt geleid, omdat u dan pas duidelijk het doel van uw leven op aarde en uw bestemming inziet, omdat u dan pas op de hoogte bent van alle samenhang en dus ook van een vrij en gelukzalig leven in het geestelijke rijk. Dan is uw geest gewekt en dan hecht u dus nog maar weinig waarde aan het leven op aarde en u streeft bewust naar het leven in het geestelijke rijk van licht en gelukzaligheid.

U wordt er wel in onderricht, maar als waarheid aannemen zult u het pas wanneer de liefde in u een licht heeft ontstoken. Dus zult u eerst in liefde moeten leven. Dan zal de dood u ook geen angst meer aanjagen, want dan hebt u al verbinding met het geestelijke rijk, dan worden er van hieruit zo vele handen naar u uitgestrekt die u leiden tot aan het einde van uw leven. En dan zult u op aarde ook elke dag leven zoals het mijn wil is. Dan bereidt u zich voor op een gelukkige afloop en het uur van uw afscheid van deze aarde zal voor u het ontwaken ten leven in licht en heerlijkheid zijn.

Amen