Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5733
28 juli 1953

Jezus Christus, Leidsman op de goede weg

Er wordt u waarlijk de goede weg gewezen, als u maar bereid bent hem te gaan. Dan hoeft u zich alleen maar aan mijn leiding toe te vertrouwen en u zult in de richting van de goede weg worden geduwd, omdat Ik er alleen maar op wacht dat u zich bezint en dat u zult willen doen wat uw eigenlijke opgave is op aarde, dat u zult willen dat uw wandelen op aarde juist en rechtmatig is. Dan neem Ik zelf de leiding over u, want uw huidige wil geeft Mij zelf dit recht. Als mens Jezus ben Ik u deze weg voorgegaan, als mens Jezus toonde Ik u het doel, dat u ook zult moeten nastreven. Als mens Jezus heb Ik u het bewijs geleverd wat een mens kan volbrengen als hij die weg gaat.

En daarom breng Ik u steeds weer Zijn weg over de aarde onder ogen, Ik wijs u op Hem die Ik tot u naar beneden zond, dat Hij u zal helpen dezelfde weg te gaan, omdat alleen deze weg naar Mij leidt, naar uw God en Vader van eeuwigheid. Hij heeft het doel op aarde bereikt, Hij steeg als volmaakt wezen - als omhulling van Mij zelf - op naar de hemel en Ik liet mijn discipelen op aarde deze gebeurtenis meemaken opdat ze er een bewijs van hadden wat een mens op aarde kan bereiken, opdat ze Mij zelf konden zien in Jezus Christus, die zich voor eeuwig met Zijn hemelse Vader had aaneengesloten en dus verenigd was met Mij voor alle eeuwigheid.

En Ik wil dat u allen zich met Mij verenigt, dat u allen terugkeert naar Mij als mijn kinderen, dat u allen de weg gaat die alleen leidt tot in het vaderhuis, waarvan u eens bent uitgegaan. Maar u dwaalt rond en weet deze weg niet. U vindt hem niet omdat u hem niet zoekt. U leeft op aarde en bent u niet bewust van uw bestemming. U gaat over een brede straat die nooit naar het doel voert, omdat het niet de weg is die Jezus is gegaan. En daarom moet Ik u steeds weer boden zenden die u de juiste weg moeten wijzen, die u willen leiden op de goede weg.

Ik moet u mensen vertrouwd maken met het woord van Jezus Christus dat Hij in mijn opdracht op aarde onderrichtte, het woord dat Ik zelf door Hem sprak tot de mensen die er naar luisterden, omdat ze geloofden in Mij, die uit Hem sprak. Dit woord van Hem zal u weer op de goede weg wijzen en naar dit woord van Hem zult u moeten luisteren, omdat het getuigenis aflegt van Mij, die zelf de Weg ben, de Waarheid en het Leven. En als u naar dit woord zult luisteren, wordt u de weg gewezen die naar het doel leidt en niemand zal kunnen zeggen, zonder leiding te zijn gebleven op aarde, die zichzelf helemaal aan Mij heeft toevertrouwd, die Mij bereiken wil en de wil heeft geen nutteloos leven te leiden maar het doel te bereiken dat hem is gesteld voor zijn leven op aarde. Altijddurend worden u aanwijzingen toegestuurd, omdat Ik geen mens aan zijn lot overlaat. Integendeel, Ik ben bezorgd om allen, dat ze de goede weg vinden, maar Ik kan Me niet ontfermen over wie zonder verantwoordelijkheidsbesef verder leeft, want om hem te kunnen leiden, moet hij zich in vrije wil aan Mij toevertrouwen. Waar deze wil ontbreekt, blijf Ik op de achtergrond.

Maar steeds wordt het hem gemakkelijk gemaakt de goede weg te betreden, maar nooit wordt er dwang uitgeoefend. Steeds verlang Ik zijn eigen wil, om dan zijn hand te kunnen vastpakken en hem naar boven te begeleiden, want Ik kan u wel raad geven en helpen, maar dwingen zal Ik u niet.

Amen