Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Het evangelie van de liefde

Uitgave 2012

Inhoud:
BD.1797 De plicht om de goddelijke openbaringen te verspreiden
BD.2510 Het overbrengen van het goddelijke woord in drievoudige vorm * TB103
BD.4000 De inhoud van de bijbel is de leer van de liefde * TB09 TB110

God is de Liefde

BD.2289 God is de Liefde - Het mysterie van de liefde * TB117
BD.5204 De God van de liefde, niet de god van de toorn
BD.5689 God wil door de schepping herkend worden als Liefde
BD.7826 God is Liefde, Hij wil gelukkig maken

Het doen toekomen van het zuivere evangelie

BD.4909 "Ik zelf ben het woord" - Evangelie van de discipelen
BD.5519 Het toezenden van het zuivere evangelie is noodzakelijk
BD.5552 Uitleg van de woorden van Christus - Het toezenden van het zuivere evangelie
BD.5982 Verandering van het zuivere evangelie - Navolgers * TB06 TB78 TB108
BD.8478 Waaraan herkent u de waarheid van boven?

Het evangelie van de liefde

BD.5657 Waarom het evangelie alleen liefde leert - Dieper weten
BD.6410 Het evangelie van de liefde (1)
BD.6414 Het evangelie van de liefde (2)

Liefde het hoogste gebod

BD.3755 Gebod van de liefde leidraad voor het leven * TB72
BD.7115 Het gebod van de liefde is het voornaamste gebod
BD.7905 De goddelijke geboden van de liefde - De ware kerk van Christus
BD.8346 Het naleven van de goddelijke geboden van de liefde

Hoe ziet het er in de wereld uit? - Bekoelde liefde

BD.3144 Ongeschreven wet - Liefde bekoeld
BD.5687 Teken van het einde: bekoelde liefde

Eigenliefde en liefdeloosheid

BD.2268 Eigenliefde - Een geringe wil om verlossend bezig te zijn * TB76 TB125
BD.2445 Liefdeloosheid - Strijd van de wereld tegen de leer van de liefde * TB30 TB47 TB76 TB87
BD.8712 Geestelijk dieptepunt - Liefdeloosheid - Eigenliefde * TB98 TB100 TBT1

Liefde voor de wereld

BD.5517 Liefde voor de wereld - Ernstige aanmaning
BD.6041 De instelling van de wereldse mensen tegenover het evangelie

Het werken van de tegenstander

BD.4977 Valse christussen en valse profeten
BD.8662 Strijd van de vorst der duisternis tegen licht

Kerkelijke dwalingen

BD.2221 Opvolgers van Petrus - Kerkelijk wereldse macht * TB06 TB78
BD.7903 Priesterambt - De ware discipelen * TB108
BD.8687 Kunnen de christelijke kerkgenootschappen één worden? - De misvormde leer * TB06 TB78
BD.8688 Verkeerde uitleg van de woorden van Jezus * TB07 TB79 TB108
BD.8693 De uitwerking van onjuiste leren in het hiernamaals * TB49

Het afweren van het goddelijke woord

BD.4539 De wil van de mensen om het goddelijke woord af te weren
BD.8851 Het afwijzen van het goddelijke woord

Onze oer-schuld

BD.8880 Het afwijzen van de liefdeskracht was de "zonde" * TB95
BD.8652 De grootte der oer-schuld vereist verlossing door Jezus Christus * TB72

Jezus Christus - Een leven in liefde

BD.6951 Jezus kwam als Redder in de nood * TB05 TB110
BD.8454 Jezus onderrichtte op aarde de liefde * TB110
BD.7986 De Liefde volbracht het werk van verlossing * TB93
BD.6367 Het openen van de poort naar de gelukzaligheid * TB92

Het navolgen van Jezus

BD.3920 Het navolgen van Jezus - De levensweg in liefde en zelfverloochening * TB110 TBT1 TB127
BD.5927 Navolging van Jezus - Leven in liefde * TB09 TB91
BD.8680 Het navolgen van Jezus: het kruis dragen * TBT1

Onze taak op aarde

BD.6086 De taak op aarde: Het vervullen van de geboden van de liefde * TB09
BD.6696 Het doen ontvlammen van de liefdesvonk - Aanwijzingen daarvoor * TB102
BD.6846 Het werkzaam zijn in liefde duidt op verandering van wezen * TB91
BD.6924 Arbeid aan de ziel: verandering van de eigenliefde tot naastenliefde * TB112 TB124
BD.6984 Het belang van een leven in liefde
BD.7360 Loutering van de ziel door de liefde * TB112
BD.8639 De vrije wil - Het inzien van goed en kwaad - Liefdesvonk * TB102

Een mate van eigenliefde

BD.4105 Eigenliefde - Houd van uw naaste als van uzelf * TB91
BD.7411 Barmhartige naastenliefde * TB86

Daadwerkelijke naastenliefde

BD.2783 Opofferingsgezinde liefde
BD.4706 Naastenliefde * TB91 TB124
BD.8601 Alleen dienende liefde leidt naar de volmaaktheid

Hulp in geestelijke nood

BD.1504 De zorg voor het heil van de ziel - Onbaatzuchtige naastenliefde * TB91
BD.3960 Verlossend werkzaam zijn is de grootste daad van naastenliefde
BD.7509 Geestelijke nood van de naaste * TB66

Werken van liefde voor zielen in het hiernamaals

BD.5901 Het brengen van het evangelie aan de zielen in het hiernamaals - Liefde * TB12
BD.6157 Voorbede voor zielen in de duisternis
BD.7444 De uitwerking van het goddelijk woord op zielen in het hiernamaals
BD.7839 Het wijzen van de zielen in het hiernamaals op Jezus Christus * TB14

De gevolgen van een leven in liefde

BD.6118 De geest van liefde is bescherming tegen verzoeking en tegenstander Gods * TB88
BD.3187 Liefde is het beste wapen tegen het kwade * TB81
BD.5371 Versterking van het geloof door werken van liefde * TB91 TB127
BD.5358 De kracht van de liefde - Genezing van zieken -Wonderwerken * TB24
BD.6499 Het licht van de liefde: inzicht in de waarheid
BD.7650 Uit het vuur van de liefde straalt het licht van de wijsheid * TB45
BD.7947 Een leven in liefde beschermt tegen dwaling

Hulp van Jezus Christus

BD.5667 De juiste weg met Jezus als Leidsman
BD.6311 Echte liefde is leven
BD.7497 Hulp van Jezus Christus bij de levenswandel op aarde * TB127

De tegenwoordigheid van God

BD.5025 Vrijwillige terugkeer in liefde naar God - Onlosmakelijke band
BD.5276 Communie - "Wie in de liefde blijft"
BD.8409 "Wie in de liefde blijft" * TB101
BD.8674 Het aanroepen van de "heilige geest" * TB58

Liefde is de sleutel tot gelukzaligheid

BD.5314 Liefde is de sleutel tot het geestelijke rijk * TBT2
BD.3636 De band van de liefde - Aaneensluiting met God
BD.3754 Gods heerlijkheden - Aaneensluiting op aarde
BD.7627 Aaneensluiting - De gelukzaligheid van de evenbeelden Gods * TB28 TB72 TB92
BD.8977 Gelukzaligheid - Lichtrijk

God zelf leidt Zijn leerlingen op

BD.3456 Het onderrichten van de leerlingen - Evangelie
BD.7716 Opleiding van de leerkrachten van Gods zijde

Het verspreiden van het evangelie van de liefde

BD.7708 Ware naastenliefde: Het doorgeven van het goddelijk woord * TB09
BD.6165 Het verspreiden van de goddelijke leer van de liefde is belangrijk
BD.6610 Het verkondigen van de leer van de liefde van Jezus is dringend nodig * TBT1
BD.7528 Het uitdragen van het evangelie - Jezus Christus * TBT1
BD.6607 Het belijden voor de wereld * TB52

De liefde is het hoogste

BD.5681 De liefde is het hoogste
BD.5690 Rijp worden alleen door liefde * TB119
BD.8627 Volledige overgave aan God
BD.7586 Het evangelie van de liefde

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: