Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5025
21 december 1950

Vrijwillige terugkeer in liefde naar God - Onlosmakelijke band

U zult Mij in eeuwigheid niet meer verliezen als u eenmaal in vrije wil de weg naar Mij hebt gevonden. Dan zult u er nooit meer naar kunnen streven van Mij weg te gaan, want de band tussen u en Mij is onverwoestbaar. Ze is sterker dan elke vijandelijke poging om u van Mij weg te rukken. Mijn liefde houdt u gevangen ofschoon u wezens blijft die vrij willen en denken. Maar de liefde is een bindmiddel dat eeuwig blijft bestaan. U zult u niet meer van Mij los kunnen maken, zoals ook Ik u nooit meer laat gaan, omdat u een deel van Mij bent dat Ik Mij zelf tot vreugde heb geschapen.

Maar mijn vreugde is pas onbegrensd wanneer u zelf naar Mij bent teruggekeerd, wanneer uw liefde voor Mij u ertoe bracht terug te keren, wat dan het geval is wanneer u vrijwillig tot Mij komt. Daarom kan een wezen dat eenmaal de band met Mij is aangegaan door de liefde niet meer terugzinken in de diepte, omdat Mijn eeuwige liefde het vasthoudt. Zolang de vereniging met Mij nog niet heeft plaatsgevonden, is wel een afval mogelijk, maar dan streeft een wezen uit vrije wil ernaar van Mij weg te gaan. Dan kan het Mij dus nog niet als gevonden aanvaarden. En daaraan zult zien, hoe onuitsprekelijk belangrijk het is dat u zich tot liefde verandert, omdat alleen daardoor de aaneensluiting met Mij kan plaatsvinden, die u voor eeuwig aan Mij bindt, die u ervoor behoedt weg te zinken in de diepte.

De liefde betekent alles. Ze is in zekere zin de sleutel tot de eeuwigheid, tot het rijk van het licht. Ze is de weg naar Mij, naar de Vader Die u verwacht om met u gelukzalig te zijn. Hebt u de liefde, dan hebt u ook Mij, de eeuwige Liefde zelf. U zult dus zeker kunnen zijn van Mijn tegenwoordigheid, zodra u de liefde beoefent. En dan zal Ik nooit meer van u weggaan. Elk werk van liefde stelt echter de vrije wil voorop. En bijgevolg is de wilsproef doorstaan, u hebt gekozen tussen Mij en mijn tegenstander die u elk werk van liefde verhindert als uw wil niet sterker is.

Wie in de liefde leeft heeft zich aan de macht van mijn tegenstander ontworsteld. Hij heeft Mij in zich opgenomen, Ik zelf heb bezit genomen van zijn hart en kan in hem werkzaam zijn. Ik ben in diegene die in de liefde leeft en wat van Mij is geef Ik in eeuwigheid niet meer op. De satan heeft wel grote macht, maar het lukt hem niet een mens die in de liefde leeft van Mij te ontvreemden, omdat deze Mij zelf in zich draagt en hij mijn tegenstander heel goed herkent. Schenk uzelf aan Mij door de liefde. Laat u door Mij gevangen nemen door voortdurende werken van liefde, en een gelukzalige gevangenschap zal uw lot zijn. Mijn liefde zal u nooit meer opgeven, u zult aan Mij toebehoren en toch vrij zijn.

Amen