Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5690
1 juni 1953

Rijp worden alleen door liefde

Verricht steeds werken van liefde, dan is uw geestelijke vooruitgang gegarandeerd. U zult niet anders rijp kunnen worden dan door de liefde. Ik kan u wel bijstaan met mijn genadegaven, maar steeds moeten deze u alleen aansporen om werkzaam te zijn in liefde omdat uit de liefde al het andere voortkomt: een sterk geloof, een omvangrijk weten en de alles overwinnende kracht die in Mij haar oorsprong heeft. Of Ik u nu mijn woord doe toekomen, of Ik u door het lot de voet dwars zet om op u in te werken zodat u zich tot Mij zult wenden in gebed, steeds is het de liefde die uw hart moet vervullen. Die zowel mijn woord leert als ook Mij ertoe aanzet uw gebed te verhoren omdat de liefde u pas het geloof oplevert dat u ook het juiste gebed zal laten spreken.

U zult alleen door de liefde rijp kunnen worden. En uw geestelijke vooruitgang hangt alleen af van uw bereidheid om lief te hebben. Om deze reden zouden al uw inspanningen om Mij u toegenegen te maken nutteloos zijn, als u niet uw best doet om in liefde te leven. En u hebt daar elke dag en elk uur de gelegenheid voor. Uw medemensen zult u met vriendelijkheid moeten benaderen. U zult u moeten bekommeren om hun nood. U zult met hen mee moeten voelen, ze helpen, troosten en steun bieden. U zult niet onverschillig aan de nood van de medemensen voorbij mogen gaan, u zult geestelijk en aards voor hen moeten zorgen waar het u mogelijk is.

Een vriendelijk woord, een lieve blik, een beetje hulp leveren u al liefde van de medemens op. Ze verhinderen dat de liefde helemaal bekoelt. Want de liefde moet verzorgd worden als een plantje opdat het niet zal wegkwijnen. De liefde is alles en als de liefde onder de mensen wegvalt, is er voor hen ook geen redding meer.

Probeer daarom overal een vonkje liefde te ontsteken. Geef veel liefde opdat u wederliefde ondervindt. Want alleen dan kan mijn rijk komen, ook in deze wereld. Want mijn rijk is waar de liefde is, omdat Ik daar zelf kan vertoeven. Omdat Ik zelf dan in mijn rijk ben als Ik mijn intocht kan houden in uw harten die zich tot liefde hebben gevormd. De liefde is het goddelijke in de mens dat u echter ook de volmaaktheid garandeert. Want wie de liefde in zich heeft, heeft ook de waarheid, het volledige inzicht. Hij staat in het licht.

Er is geen andere weg naar de volmaaktheid dan de weg van de liefde. Want alleen door de liefde vindt u de aaneensluiting met Mij en dus ook de eeuwige gelukzaligheid. Als u in de liefde leeft, zal ook uw leven op aarde gemakkelijk zijn. Want dan betrekt u kracht van Mij en u zult alles aankunnen. U hebt een onwankelbaar geloof in Mij en u zult door dit geloof elke nood kunnen afwenden. Als u in de liefde leeft bent u voortdurend met Mij verbonden en alles wat u maar wilt, zult u met Mij en vanuit mijn kracht volbrengen.

Amen