Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3754
28 april 1946

Gods heerlijkheden - Aaneensluiting op aarde

En hebt u op aarde het uiterste doel bereikt, dat u in aaneensluiting met Mij het rijk hierna binnen zult kunnen gaan, dat u Mij hebt erkend als Vader van eeuwigheid en u als mijn kinderen vol van liefde op Mij afstevent, dat u zich op aarde hebt gevormd tot mijn evenbeeld, dan wachten u gelukzaligheden zonder grenzen. Dan zult u de heerlijkheid Gods aanschouwen en uw zielen zullen vertoeven in het licht.

Hoe weinig vraag Ik van u om u uitermate veel te kunnen geven. Ik verlang alleen uw omvorming tot liefde, omdat de liefde uw hele wezen moet vervullen opdat u Mij in uw nabijheid zult kunnen verdragen - Die in mijn oer-substantie Liefde ben en alles verteer wat niet eveneens liefde is. Indien u echter zou weten hoe vol van kracht u al op aarde kon zijn als u de liefde in u machtig tot ontplooiing brengt, dan kon u ook begrijpen in welke heerlijkheden u zich zou ophouden als u het lichtrijk bent binnengegaan. Maar dit inzicht is weer alleen een gevolg van ijverig werkzaam zijn in liefde, daar anders het gevaar zou bestaan dat u ter wille van de beloning opwaarts streeft en dit uw vervolmaking zou schaden. Toch moet u geloof schenken aan mijn woord dat u onvermoede heerlijkheden belooft. En als u sterk van geloof bent, bestaat er geen gevaar meer dat u zich alleen in de liefde oefent om gelukzalig te worden. Veeleer hebt u lief met het hart, omdat u uw Vader hebt herkend Die door uw ziel bemind moet worden.

Probeer op aarde de aaneensluiting met Mij te bereiken door werkzaam te zijn in liefde, en een gelukzalig lot zal u beschoren zijn in het geestelijke rijk. Wees te allen tijde hulpvaardig voor uw medemensen die zich in nood van lichaam en ziel bevinden, en lenig hun nood naar uw kunnen. En u zult ook al op aarde het geluk van de liefde voelen, want geven is zaliger dan nemen. De gever maakt zichzelf gelukkig en ofschoon hij zich ontdoet van aardse of geestelijke goederen, wordt hij daardoor dan toch niet armer. Integendeel, Ik zelf zegen zijn handelen en laat het toenemen, zodra hij vrijwillig geeft. Want een vriendelijke gever heb Ik lief.

Indien u zou weten welke kracht er in de liefde ligt, dan wist u ook dat er op aarde geen nood zou hoeven te zijn. Want dan zou u allen in goddelijke ordening leven, omdat de liefde zich daar niet tegen kan verzetten. Maar zolang het de mensheid ontbreekt aan liefde, kan ook aardse en geestelijke nood niet uitblijven. Want ze is dan ver weg van Mij. Ze is zonder kracht en daarom ook zonder uitzicht op een gelukkig leven na de dood. Zonder liefde is er geen gelukzaligheid, omdat zonder liefde geen wezen in mijn nabijheid kan vertoeven en het voor eeuwig van mijn heerlijkheden is uitgesloten.

Benut daarom de tijd op aarde en wees werkzaam in liefde. Neem mijn leer aan, luister naar mijn boden die in mijn naam u de liefde prediken. Denk na over hun woorden en volg ze na. En u zult bij uzelf bemerken welke kracht er in de liefde ligt. U zult dichter bij Mij komen en op Mij aansturen, en uw einde zal er een van gelukzaligheid zijn.

Amen