Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5687
29 mei 1953

Teken van het einde: bekoelde liefde

Dit moet u het nabij zijnde einde aankondigen: dat de liefde onder de mensen bekoeld is, dat er een volledig goddeloze toestand heerst. Want God kan niet daar zijn waar geen liefde is, ook al wordt het woord "God" in de mond genomen. Maar zonder liefde is de wereld het rijk van de satan die bezit heeft genomen van al deze mensen die zonder enige liefde zijn, zoals hijzelf is. En dezen zullen ook spreken en handelen zoals hij het wil, want ze staan onder zijn invloed en worden op aarde ook door hem bedacht. Ze hebben dan hun beloning. Er wacht hun echter een verschrikkelijk lot als ze deze aarde verlaten.

Maar ook bij de liefdeloze mensen moet nog alles worden geprobeerd om een verandering van hun wezen te bewerkstelligen. Ook aan hen moet de liefde worden gepredikt - is het niet met woorden, dan door het voorbeeld. Ze moeten inzien dat de liefde een kracht is die overwint wat onoverwinnelijk schijnt. Want het einde is nabij en zoals enerzijds het geestelijke verval duidelijk te onderkennen is die de liefdeloosheid als oorzaak heeft, zo zal anderzijds ook duidelijk merkbaar zijn hoe de geest van de liefde alles overwint, hoe zichtbaar God diegenen bijstaat die door een leven in liefde zijn verbonden met Hem, Die waarlijk sterker is dan Zijn tegenstander en ook Zijn macht en kracht bewijst.

De liefde onder de mensen is bekoeld en zo zijn ook de mensen van God losgeraakt. Ze staan zo ver van Hem af en zijn zonder kracht, maar heffen hun geestelijke krachteloosheid op met behulp van diegene die van beneden is, die hen goed voorziet van kracht omdat ze hem ter wille zijn, dus terugkeren naar hem van wie ze zich definitief zouden moeten losmaken in het leven op aarde, om door God te worden opgenomen in Zijn rijk. Wie zonder liefde leeft, verspilt zijn leven. Want hij gaat dood van geest het rijk hierna binnen. Het is verdienstelijk aan deze zielen te werken, want de arbeid kan succesvol zijn wanneer deze samengaat met een goed voorbeeld, wanneer de medemensen de vrede en de kracht kunnen zien die in het levende geloof ligt besloten en het gevolg is van een leven in onbaatzuchtige naastenliefde. Het einde is nabij en daarom moet er nog om iedere ziel worden geworsteld. Iedere ziel moet het evangelie worden verkondigd. Maar niet allen willen het aannemen wanneer het hun in woorden wordt gepredikt. Doch aan een goed voorbeeld wordt aandacht geschonken en dat kan eveneens succes opleveren. Want God zal zichtbaar diegenen bijstaan die Hem trouw zijn en door een leven in liefde ook Hem hun liefde bewijzen.

Amen