Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5667
4 mei 1953

De juiste weg met Jezus als Leidsman

De wegen naar Mij hoeven niet altijd dezelfde te zijn, maar Ik moet van de mensen steeds het doel zijn dat ze willen bereiken en alle wegen moeten naar boven leiden. Wie over een vlakke weg gaat kan het doel niet bereiken en de wegen omlaag leiden onvermijdelijk naar het verderf. Maar wie er naar streeft opwaarts te gaan, wie Mij wil vinden, die trek Ik zelf omhoog. Maar wanneer is de richting van uw weg omhoog? Wanneer u Jezus Christus als Leidsman kiest, Die zelf de Weg is. Ieder mens dus die Jezus Christus erkent, die in Hem gelooft als de Zoon van God en Verlosser van de wereld, heeft de juiste weg betreden. Hij wordt nu verder geleid door Degene die heeft gezegd: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. En onder de leiding van Jezus Christus te staan, betekent dus ook met de waarheid vertrouwd te worden gemaakt en door de waarheid het leven te bereiken dat eeuwig duurt. De waarheid is het licht dat de weg helder verlicht, zodat een afdwalen van deze weg onmogelijk is, terwijl duisternis van geest, dus dwaling en leugen, de juiste weg verduisteren en het gevaar groot is, op een andere weg te geraken die op een dwaalspoor leidt.

Daar Jezus Christus zelf de Waarheid is, moet wie met Jezus de weg wil gaan ook de waarheid aannemen. Hij moet het woord van God dat Jezus op aarde heeft gepredikt in alle zuiverheid in ontvangst nemen. Hij moet het op zich in laten werken en dus nu ook de wil van God doen. Want dat is de juiste weg, dat de mens Zijn geboden zal nakomen om het eeuwige leven binnen te kunnen gaan. Wanneer Jezus zelf op aarde zegt: Ik ben de Waarheid, dan is onvoorwaardelijk ook alles als waarheid aan te nemen wat Hij heeft gesproken en onderricht. En elk afwijken van deze grondleer is dwaling, is onwaarheid en is dus niet Gods woord. Bijgevolg kan het ook niet de weg zijn die naar Mij leidt, omdat deze weg alleen kan worden begaan door middel van de waarheid.

Begrijp dat Ik het doel ben. De weg naar Mij is Jezus Christus. De mens Jezus was de Vertegenwoordiger van de waarheid op aarde. In Hem was Ik zelf en Ik kan bijgevolg niets anders dan de waarheid laten gelden. En Ik zal deze waarheid steeds weer aan diegenen doen toekomen die in dwaling voortgaan. Ik zal deze waarheid steeds verkondigen door Jezus Christus, doordat steeds weer Zijn op aarde gesproken woord, het evangelie, aan de mensen wordt gebracht die daar dan het juiste begrip voor hebben, zodra ze zich uitspreken voor Jezus Christus, in het hart en voor de wereld. Zodra ze Hem dus erkennen als mijn Afgezant, als Middelaar die hen naar Mij zelf wil voeren. En Zijn woord is leven, want Zijn woord onderricht de liefde die pas het ware leven is, die de geest opwekt en de mensen in alle waarheid leidt.

In Jezus Christus geloven betekent Zijn geboden nakomen. En dan gaat de mens de juiste weg die naar het eeuwige leven leidt. Want hij gaat dan over de weg van de liefde die gegaan moet worden om tot het licht en tot de waarheid te komen. En zo hebt u het kenmerk van de juiste weg: een leven van onbaatzuchtig in liefde werkzaam zijn.

Elke weg die de liefde zal laten zien, voert dus naar het doel. En elke weg die zonder liefde wordt gegaan is vlak of leidt omlaag. Want de liefde is de wegwijzer. De liefde is de schenker van kracht om moeilijk begaanbare wegen die opwaarts leiden aan te kunnen. De liefde is het teken van verbondenheid met Jezus Wiens leven op aarde alleen een werkzaam zijn in liefde was en bijgevolg ook het teken van de aaneensluiting met Mij - Die in Jezus Christus voor de mensen zichtbaar ben geworden, Die u dus zelf leidt als u Jezus Christus tot Leidsman kiest. De Liefde zelf treedt u tegemoet en wil u de weg tonen die naar de aaneensluiting met Mij leidt.

De eeuwige Liefde zelf leert u de liefde, omdat u de zuivere waarheid pas zult kunnen aannemen en inzien wanneer door de liefde de geest in u gewekt is, omdat Ik dan pas levend in u zal worden, omdat Ik dan pas in u aanwezig kan zijn wanneer de Liefde u tot opnamevat van mijn geest heeft gevormd, die u bekend maakt met de waarheid. En mijn geest onderricht u waarlijk juist. En wie deze weg van de liefde gaat, zal leven in eeuwigheid. Want zijn levenswandel is de navolging van Jezus.

Amen