Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6367
29 september 1955

Het openen van de poort naar de gelukzaligheid

Volg Mij in het rijk dat Ik voor u heb geopend. Ga dezelfde weg die Ik ben gegaan en u zult uw doel bereiken: de vereniging met de eeuwige Liefde, een leven in eeuwige gelukzaligheid. Als mens ging Ik op aarde bewust deze weg, want Mij trok de eeuwige Liefde, tegen welke Ik me niet verzette, omdat Ik met alle liefde mijn hemelse Vader was toegedaan. De liefde voor Hem was in Mij en werd steeds groter, hoe langer Ik op aarde vertoefde. En door deze liefde die Mij vervulde, zag Ik ook de onuitsprekelijke nood van de medemensen bij wie de liefde helemaal ontbrak en die daarom krachteloos op de grond lagen, gekluisterd door een macht die totaal zonder enige liefde was. Ik verkreeg dit weten door mijn liefde en het weten vermeerderde weer mijn liefde. Want nu gold ze ook de ongelukkige broeders die eens in het licht stonden en onmetelijk diep in de duisternis waren gestort.

Ik werd door de toevloed van liefde steeds machtiger en Ik voelde me daarom sterk genoeg te strijden tegen hem die mijn broeders gevangen hield. Want Ik wist dat mijn hemelse Vader Mij nooit de liefdeskracht zou onttrekken, maar alleen zou vermeerderen, omdat Ik Hem Zijn kinderen terug wilde brengen, aan wie Zijn liefde ook toebehoorde, maar die Zijn tegenstander in zijn macht had. Maar de strijd tegen hem betekende een ongelofelijk liefdesoffer. Ik moest hem overwinnen met een daad van liefde, waardoor zijn macht gebroken werd. Ik moest voor alle gevallen broeders iets offeren om hen vrij te kopen van degene die hen pijnigde. Ik moest het losgeld betalen, want hij liet de zielen nooit los die van hem waren sinds de val in de diepte. En zo offerde Ik mijn leven aan het kruis.

Mijn overgrote liefde zette me daartoe aan en Ik verlangde vurig naar de liefde van de Vader. En Hij schonk ze Mij doordat Hij Mij totaal vervulde en zo nam de Vader helemaal bezit van Me. En alles wat Ik nu deed, volbracht de Vader in Mij. En zo ging Ik de weg naar het kruis, weliswaar als mens, maar gedreven door de liefde in Mij, die niet anders kon dan redding brengen aan de gevallenen die smachtten in grote nood. En mijn kruisweg voerde rechtstreeks naar de Vader. De poort was geopend en hij blijft geopend voor ieder die dezelfde weg gaat als Ik: de weg van liefde.

De weg van de liefde te bewandelen betekent voortdurend dichterbij komen bij de eeuwige Liefde en dus ook het binnengaan in het rijk van licht en gelukzaligheid. Want de liefdevolle mens is vervuld van de kracht van God en hij zal zich uit de boeien kunnen bevrijden wanneer hij Mij navolgt, wanneer hij naar Mij kijkt, wanneer hij Mij in zijn hart draagt, wanneer hij Mij liefheeft zoals de mens Jezus Mij heeft liefgehad. Want door de liefde trekt hij Mij dan tot zich en ontvangt onbeperkt kracht om de weg van de navolging van Jezus te gaan.

Er is geen andere weg naar Mij dan die van de goddelijke Verlosser Jezus Christus. Hij was mijn Zoon, die Ik naar de aarde zond, die met een van liefde vervuld hart voortdurend naar Mij en mijn liefde verlangde en in wie Ik - als de eeuwige Liefde - me dan ook kon belichamen. Hij heeft het werk van verlossing volbracht, omdat Zijn liefde uitging naar u als Zijn gevallen broeders. En ter wille van deze grote liefde heb Ik de poorten naar het paradijs geopend, naar de eeuwige gelukzaligheid, door welke u allen binnen zult kunnen gaan; u, die Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid, navolgt, die de weg van de liefde gaat welke onherroepelijk naar Mij leidt.

Amen