Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5927
12 april 1954

Navolging van Jezus - Leven in liefde

Neem allen een voorbeeld aan mijn levenswandel op deze aarde, aan mijn leven, dat alleen een leven in onbaatzuchtige naastenliefde was. Probeer Mij na te volgen en tracht altijd alleen maar evenzo een leven in liefde te leiden, dan gaat u over dezelfde weg en u bereikt zeker uw doel. Ik daalde daarom naar de aarde af omdat de mensen verkeerde wegen gingen die nooit omhoog, maar steeds verder de diepte in voerden. Daarom toonde Ik u de juiste weg en roep alle mensen op Mij op deze weg na te volgen. Ik onderwees de mensen omdat hun iedere kennis ontbrak waarom zij alleen door een leven in liefde zalig zouden kunnen worden, waarom zij zwak en krachteloos waren en hoe zij deze krachteloosheid konden opheffen. Ik onderwees hen over de "kracht van de liefde" en bewees hun ook de waarheid van mijn leer doordat Ik hun mijn kracht bewees en daarmee ook de uitwerking van een levenswandel in liefde, zoals Ik die op de aarde leidde. Ik kende de grote geestelijke nood van de mensen, maar Ik wist ook de middelen om deze op te heffen. En zo was het mijn voortdurende zorg de mensen ertoe te bewegen deze middelen aan te wenden.

De nood is in de laatste tijd voor het einde dezelfde - en ook de hulpmiddelen zijn dezelfde, waarvan het gebruik de waarborg is dat de mens uit de diepte omhoog kan klimmen. Maar zij slaan geen acht op wat Ik hun leer. Zij volgen Mij niet na omdat zij niet in Mij en mijn leer geloven. Zij leiden een aards leven dat veraf staat van het mijne. Zij laten de liefde geheel buiten beschouwing en bevinden zich derhalve niet op de weg die omhoog voert. Want zonder liefde is er geen verbinding, zonder liefde bestaat er een wijde kloof tussen u mensen en uw God en Vader van eeuwigheid.

Alleen de liefde overbrugt deze kloof. Alleen de liefde is de weg tot het hart van de Vader, en alleen de liefde is de kracht die u deze weg laat gaan, die kracht en inspanning kost. Wie de weg van de liefde niet wil gaan, die zal nooit uit de diepte opstijgen. En mijn hand kan zich ook niet naar hem uitstrekken om hem omhoog te trekken, want hij zou ze niet vastpakken zolang hij zonder liefde is. Hij moet Mij uit vrije wil navolgen, want Ik gebruik nooit dwang als een mens Mij nog weerstreeft. Liefde duldt geen dwang maar verlost hen die nog gekluisterd zijn.

Ik kan u mensen alleen maar onderrichten en u dringend aansporen u te oefenen in de naastenliefde. U zult moeten willen dat u het Mij kunt nadoen opdat Ik u dan helpen kan, omdat u de wil hebt Mij na te volgen. Stel u daarom altijd mijn levenswandel voor ogen en doe moeite het Mij na te doen, en u zult dan ook zeker mijn hulp ervaren. Want wie zijn ogen op Mij richt die zal ook de kracht ontvangen de weg van de navolging van Jezus te gaan en hij zal ook zijn doel bereiken met Mij verenigd te zijn.

Amen