Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8652
22 oktober 1963

De grootte der oer-schuld vereist verlossing door Jezus Christus

Wanneer jullie kennis toegevoerd wordt van de eindeloos lange ontwikkelingsgang die jullie moesten afleggen voor jullie laatste belichaming als mens en jullie daarover nadenken, dan zouden jullie ook moeten inzien hoe groot de schuld geweest is waarmee jullie je opgezadeld hadden door jullie toenmalige afval van Mij. Want mijn gerechtigheid zal jullie waarlijk niet een overmaat aan kwellingen laten verduren wanneer jullie ze niet zelf verschuldigd waren. En wederom is het geen strafmaatregel mijnerzijds, maar slechts weer een werk van mijn eindeloze liefde omdat Ik jullie gelukkig wil maken, maar jullie niet tegen mijn wet van eeuwige ordening een zalig leven bereiden kan, zolang jullie je in een tegen Mij weerspannige toestand bevinden, wat echter het geval is door jullie toenmalige verzet tegen Mij. Jullie kunnen als mens echter niet de grootte van jullie schuld meten, want jullie denken is slechts beperkt. Echter het weten van het wezen dat eens gevallen is, was niet begrensd zoals dat van jullie nu als mens, maar het waren volmaakte schepselen, die in het helderste licht van het inzicht stonden.

En daarom is hun schuld zo onmetelijk groot dat deze een zoenoffer vereist, wat zelfs niet door de eindeloos lange gang door de schepping gebracht worden kon, doch eerst moest het grootste werk van liefde en erbarmen volbracht worden door de mens Jezus om voorgoed de delging van de grote schuld mogelijk te maken, die echter ook de erkenning van Jezus als Gods Zoon en Verlosser van de wereld vereist. Keren jullie weer terug in het lichtrijk waaruit jullie zijn voortgekomen, dan zullen jullie de grootte van de schuld kunnen meten die een opstand tegen Mij betekende. En jullie zullen ook begrijpen, dat jullie alleen op deze manier door de schepping weer de graad van rijpheid konden bereiken, waarin jullie dan ook het verlossingswerk van Jezus zullen kunnen begrijpen en aannemen.

Als mens echter kunnen jullie niet overzien welke grote betekenis dit verlossingswerk voor jullie - voor iedere ziel afzonderlijk - heeft. En daarom moeten jullie "geloven" wat jullie daarover wordt voorgehouden en zonder bewijzen de goddelijke Verlosser Jezus Christus erkennen. Dan bevrijden jullie je daardoor ook van jullie voormalige schuld. Jullie vertrouwen je weer aan Mij toe - die in Jezus belichaamd was - en keren als het ware vrijwillig terug tot Hem die jullie destijds niet wilden erkennen en tegen wie jullie in opstand kwamen. Jullie kan als mens weliswaar over alles de meest volledige opheldering gegeven worden, maar jullie zijn niet in staat alles te bevatten in jullie nog onvolkomen toestand. Vandaar dat het steeds een daad van geloof voor jullie mensen zal zijn wanneer jullie de weg nemen naar het kruis, die echter ook jullie enige en zekere redding is. Want Jezus neemt dan de schuld van jullie over. Want Hij is vanwege de zondenschuld ter wille van de mensen gestorven aan het kruis. Hij heeft deze op zich genomen en door Zijn bloed tenietgedaan, opdat jullie daarvan verlost worden. En toch kan jullie deze grootste en belangrijkste leer van het verlossingswerk niet bewezen worden. Jullie moeten vrijwillig geloven zonder iedere dwang. Maar jullie kunnen het ook, omdat Ik nooit iets van jullie verlang wat onmogelijk zou zijn en omdat Ik jullie steeds help het juiste inzicht te verkrijgen.

Maar één ding mogen jullie niet overslaan of uitschakelen: dat jullie een leven in liefde zullen moeten leiden, omdat de liefde de kracht is die jullie tot alles in staat stelt, omdat jullie door de liefde het innerlijke licht van inzicht bereiken en omdat jullie je door de liefde ook weer met Mij in verbinding stellen en de toestand herstellen die er vóór jullie zondeval was, toen Ik jullie voortdurend doorstralen kon. Zo ook kan Ik jullie als mens toestralen wanneer jullie zelf daartoe bereid zijn, wanneer jullie de liefde beoefenen en jullie vrijwillig tot Mij wenden en jullie niet meer verzetten tegen de straling van mijn liefde zoals destijds, maar jullie openstellen voor Mij en nu onbeperkt de stroom van mijn liefde zich in jullie kan uitgieten. Maar steeds zal dit pas mogelijk zijn wanneer jullie vooraf de weg naar het kruis genomen hebben, dat jullie bevrijd worden van jullie zondenschuld, omdat jullie anders nog in de boeien van de tegenstander smachten, die jullie zal hinderen bij het werken in liefde en die jullie ook in geestelijke duisternis gevangen houdt omdat hij jullie niet wil verliezen.

Jullie schuld is overgroot geweest, maar ze is gedelgd door Jezus Christus die voor jullie mensen nu de zichtbare God geworden is, op voorwaarde dat jullie je door Hem laten verlossen. Want jullie kunnen in eeuwigheid niet zelf de schuld aflossen. Ik kan jullie echter ook niet met jullie schuld opnemen in mijn rijk, want Ik ben weliswaar een God van liefde, maar ook een God van rechtvaardigheid. En deze rechtvaardigheid vereist totale vergeving van de schuld, die jullie alleen bij Jezus Christus kunnen vinden, in wie Ik zelf het verlossingswerk volbracht.

Amen