Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6311
14 juli 1955

Echte liefde is leven

De wet van de ordening is liefde. De essentie van gelukzaligheid is liefde en God in Zijn oer-substantie is Liefde. En alles wat zich aan deze wet onderwerpt, zal zalig en met God verenigd zijn. En dat betekent in het bezit van kracht te zijn en in het licht van de waarheid te staan. Het betekent als goddelijk wezen te kunnen scheppen en vormen in grootste wijsheid en te kunnen heersen over werelden en hun bewoners die onder de bescherming worden gesteld van een door liefde volmaakt wezen dat nu bij dezen werkzaam kan zijn in verlossende zin. De volmaaktheid kan dus alleen worden bereikt door liefde en bij de volmaaktheid hoort de ononderbroken ontvangst van licht en kracht uit de Oerbron - uit God.

Zo’n staat van volmaaktheid is de mens op aarde bij benadering niet te beschrijven zolang hij zelf niet dichtbij deze voltooiing is. Hij kan die nog op aarde bereiken, want ieder mens kan in de liefde leven. Maar geen mens wordt daartoe gedwongen en maar weinigen streven vrijwillig dit doel na. Want hun verkeerd gerichte liefde hindert hen daarbij en deze verkeerd gerichte liefde is dus de muur tussen licht en duisternis, tussen gelukzaligheid en kwelling, tussen vervuld te zijn van kracht en totale zwakte en onbekwaamheid gelukkig makend bezig te zijn. Waar nu de liefde nog verkeerd is gericht, heeft noch licht, noch kracht toegang. Want de verkeerd gerichte liefde is het meest werkzame middel van de tegenstander van God om de terugkeer naar Hem te verhinderen en dus de Krachtbron voor de mensen ontoegankelijk te maken.

De verkeerd gerichte liefde is de erfelijke kwaal waaraan de mensen lijden sinds de val van Adam en waarvan ze niet eerder bevrijd zijn dan dat ze die Ene om hulp vragen Wiens liefde juist gericht was en Die alle mensen aanmaant Hem na te volgen. Deze heeft de mensen geleerd waarop ze hun liefde moeten richten. Hij heeft hun het ware evangelie verkondigd toen Hij op aarde wandelde. Hij heeft de mensen de echte liefde voorgeleefd en Hij is voor de versterking van de wil van de mensen gestorven aan het kruis, om hun te tonen waartoe echte liefde in staat is en wat ze tot gevolg heeft: de opstanding tot het eeuwige leven. Want leven betekent: in het bezit van licht en kracht te kunnen werken en scheppen in hoogste gelukzaligheid, omdat de eeuwige Levensbron nu ononderbroken het licht en de kracht uitstraalt op het wezen dat zich door de liefde geheel bij Hem heeft aangesloten. Deze Krachtbron nu is u mensen ontsloten door de kruisdood van Jezus. Maar de liefde zult u zelf moeten beoefenen om bij de Bron te komen die u nu voortdurend voedt, die u een eeuwig leven schenkt in gelukzaligheid.

Strijd daarom tegen de eigenliefde, tegen de verkeerd gerichte liefde die als doel slechts al datgene kent wat behoort bij de tegenstander van God. Strijd ertegen, want het brengt u alleen de dood. Maar vraag Jezus Christus dat Hij u helpt in de liefde te leven die Hij heeft gepredikt. Vraag Hem om kracht en versterking van uw wil. Sluit u bij Hem aan en volg Hem na, en uw weg over de aarde zal zeker leiden naar de vallei van het leven. Want daarvoor is Hij gestorven aan het kruis, dat u daar de kracht voor kan worden geschonken die u als gevallen wezens ontbreekt zolang u nog in de boeien bent van diegene die Gods tegenstander is. Jezus Christus zal u uit deze ketenen losmaken. Jezus Christus zal u op de weg naar God leiden, naar de definitieve vereniging met God die Hij zelf op aarde al had gevonden. Want de mens Jezus leidde op aarde een juist leven in liefde en vormde zich zelf daardoor tot het omhulsel dat God zelf nu kon betrekken om voor de mensen te lijden en te sterven, opdat ze het eeuwige leven verkrijgen.

Amen