Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6118
24 november 1954

De geest van liefde is bescherming tegen verzoeking en tegenstander Gods

Verblijf voortdurend in de geest van de liefde. Alleen dan bent u gevrijwaard van de aanvallen van de vijand. Want hij vlucht weg voor liefde en naar een mens die altijd vervuld is van liefde gaat hij niet. Maar zodra er maar een vonkje liefdeloosheid in het hart van een mens merkbaar is, kan hij binnensluipen en probeert hij alles om zich nog meer ruimte te verschaffen. Hij brengt hem ertoe onverdraagzaam, eigengereid en hoogmoedig te zijn, om de liefde in hem te verstikken, om dan de vrije hand te hebben en de wil van de mens aan hem te onderwerpen. Dat zal hem nooit lukken waar liefde is. Want daarop heeft hij geen vat. Ze weert hem en heeft ook de kracht hem af te weren.

Doch steeds weer komt de mens in situaties waarin hij zich waar moet maken, omdat hij alleen opwaarts kan gaan wanneer hij strijdt of dient. En dus zal hij weerstanden moeten overwinnen. Hij zal zich moeten buigen naar de hulpeloze om hem overeind te helpen. Hij zal dus in dienende naastenliefde werkzaam moeten zijn. Doet hij dit, dan zal zijn strijd minder worden, omdat dan de liefde hem kracht geeft zich waar te maken wanneer hij weerstand ondervindt.

Maar de mens moet ervoor oppassen dat het liefdesvuur niet minder wordt, wanneer hij zich niet aan de verleider wil overleveren, die dan direct bereid is een handje te helpen en het liefdesvuur helemaal te smoren. Hij zit vol list en bedrog en hij verstaat het meesterlijk u valstrikken te zetten, waarin u niets vermoedend terecht komt wanneer niet het licht van liefde in uw hart zo helder brandt dat u hem herkent, al vermomt hij zich nog zo goed. Daarom kan u steeds alleen maar worden toegeroepen: "Blijf in de geest van liefde, dan bent u verbonden met God en hebt u de vijand niet te vrezen." En u zult ook elke verzoeking succesvol met liefde het hoofd kunnen bieden, wat het ook is.

Wanneer mensen u willen vernederen, wanneer ze u tot ongeduld willen aansporen, wanneer ze in u afgunst en nijd trachten te wekken, steeds steekt de verleider erachter en steeds zult u hem verslaan en verjagen wanneer u in de liefde blijft. Dan zal alles zonder uitwerking op u blijven. Dan zult u de medemensen alleen maar beschouwen als zieke zielen die zich bij zulke pogingen aan de vijand overgeven. En u zult hen met liefde tegemoet treden en soms ook bereiken dat ze in zichzelf keren en ophouden met onheus spreken en handelen. Want liefde is kracht en blijft niet zonder uitwerking waar ze geen weerstand ondervindt. Daarom zult u uw medemensen een leven in liefde moeten voorleven, dat vaak meer resultaat heeft dan woorden die niet door daden worden bewezen. Blijf in de liefde en denk eraan dat u dan in Hem blijft, die zelf de Liefde is, en dat Zijn aanwezigheid voor u een veilige bescherming is tegen alle aanvallen van de vijand van uw ziel.

Amen