Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5681
22 mei 1953

De liefde is het hoogste

De liefde is het hoogste. Wat bent u zonder liefde? Krachteloze, verharde schepselen die Mij niet herkennen. Voor hen besta Ik niet omdat ze de kracht van mijn liefde niet voelen die hen alleen kan treffen wanneer ze zelf liefde zijn geworden. De liefde is de sleutel tot de gelukzaligheid, want gelukzaligheid is vrijheid, licht en kracht. Gelukzaligheid is aaneensluiting met Mij die alleen door de liefde kan plaatsvinden. Dus kan geen wezen zalig worden wanneer het niet de liefde in zich tot ontplooiing brengt. En ieder wezen dat liefde is geworden moet zalig zijn. Daarom is al het andere waardeloos, wat u ook meent te bezitten, al zijn het ook buitengewone talenten waarvan u op aarde als mens gewag zult kunnen maken, of het zijn aardse schatten. Alles is waardeloos als u de liefde niet hebt. Want dat alles vergaat, maar de liefde blijft als het eigenlijke van uw ziel bestaan en volgt u na in de eeuwigheid.

Hoe arm kunnen daarom de mensen op aarde worden genoemd, ofschoon ze aards in aanzien staan en vele goederen bezitten. Hoe arm zijn ze wanneer ze zonder liefde zijn. Het ontbreekt hun aan inzicht in hun eigen bestaan en hun taak, zoals ook aan kennis van Mij zelf. Ze staan ver van Mij af en ook van de waarheid. Hun leven is slechts een drogbeeld van hun verstand dat ophoudt te bestaan op het moment van de dood.

De liefde is het hoogste. En als u de liefde niet hebt, bent u dode gedaanten zonder geest en zonder leven. Want de liefde is het goddelijke dat u tot goden zal vormen. De liefde is mijn aandeel dat u met Mij één zal laten worden. De liefde is het eigenlijke leven, een staat van licht en kracht en vrijheid die u dus uzelf verschaft als u onzelfzuchtig in liefde werkzaam bent. Dan zult u wetend zijn. U zult het juiste inzicht hebben. Alles zult u kunnen doorgronden, niets zal voor u verborgen blijven. U staat in het licht als u in de liefde leeft.

Maar u zult ook vervuld zijn van kracht, want de liefde is kracht. Ze is de oer-substantie van Mij zelf - van de Krachtbron van eeuwigheid. U zult dus tot alles in staat zijn als u door werken van liefde, doorstroomd door mijn kracht, nu ook met mijn kracht zult kunnen scheppen en werken. Deze kracht stroomt u onbeperkt toe en daarom zult u ook alles kunnen verwezenlijken naar uw wil. U zult vol van kracht zijn. U zult ongehinderd actief kunnen zijn, want de kracht van de liefde kent geen beperking omdat de goddelijke Krachtbron nooit opdroogt en de mens die in de liefde leeft altijd ter beschikking staat. En u zult alles kunnen realiseren in volledige vrijheid, omdat de liefde elke keten losmaakt.

Zodra u in liefde werkzaam bent, heeft u zich bevrijd uit de keten van uw tegenstander. En de aaneensluiting met Mij beperkt niet uw vrijheid of uw wil. U past alleen vanzelf uw wil aan die van Mij aan. U gaat op in mijn wil en werkt dus in vrijheid van wil en toch in volledige overeenstemming met mijn wil wat u bovenmate gelukkig maakt en steeds meer met liefde vervult. De liefde is het hoogste en wie zich heeft gevormd tot liefde, heeft waarlijk de hoogste gelukzaligheid gevonden en mijn liefde verworven die hij nooit meer zal verliezen. Want wie zich eenmaal door de liefde met Mij heeft aaneengesloten, die laat Ik eeuwig niet meer los. Hij is van Mij geworden en zal dat blijven tot in alle eeuwigheid.

Amen