Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3755
29 april 1946

Gebod van de liefde leidraad voor het leven

Jullie wandelen vast en zeker volgens mijn wil, indien jullie de liefde beoefenen. Mijn gebod van de liefde dient jullie als leidraad voor alles wat jullie doen, denken en zeggen. Dan zullen jullie ook mijn welbehagen verwerven, en jullie zullen zowel aards als geestelijk gezegend zijn, als dit voor jullie ziel bevorderlijk is. En jullie moeten niemand uitsluiten van jullie liefde. Niemand die deze nodig heeft, mogen jullie je hulp ontzeggen. Dan zullen jullie ook doordringen in het geheim van de eeuwige Liefde die aan één stuk door de gehele oneindigheid met haar kracht vult, die dus ook jullie overvloedig vullen kan, zodat jullie op Mij gaan lijken, hetgeen jullie doel op aarde is. De liefde moet beoefend worden en daarom laat Ik de grote nood over de aarde gaan, omdat zij tot daden van liefde moet aansporen, omdat door de nood ontelbare mensen hulpbehoevend worden en de naaste de gelegenheid wordt geboden, hen met liefde bij te staan.

Laat daarom jullie harten niet verharden. Let op de noodsituatie om jullie heen en help, waar en hoe jullie daartoe in staat zijn. Neem een voorbeeld aan Mij, die op aarde geestelijke en lichamelijke nood lenigde, die de zwakken en zieken te hulp kwam, hun zielen moed gaf en hun lichamen deed opleven en genas, die jullie een levenswandel in liefde als voorbeeld heb gesteld en jullie tot navolging heb gemaand. Wees barmhartig, vredelievend, zachtmoedig en geduldig, deemoedig van ganser harte en oprecht in jullie denken en handelen. Beoefen al deze deugden, want zij zijn de gevolgen van de liefde vanuit het hart. En dus moeten jullie aan jezelf werken, jullie moeten jullie fouten inzien en proberen te herstellen, jullie moeten alle liefdeloosheid uit jullie hart verbannen en streven naar de hoogste volmaaktheid. En waar het jullie daartoe aan kracht ontbreekt, daar staat jullie het gebed ter beschikking, de innige verbinding met Mij, die jullie te allen tijde de toevoer van kracht waarborgt. Want Ik sla acht op de nood van elke mens, maar het meest op de geestelijke nood. Ik ken de wil van iedereen afzonderlijk en bedeel zijn ziel ook overeenkomstig deze wil met kracht en genade.

Laat mijn gebod van de liefde steeds het richtsnoer van jullie denken en handelen zijn, en jullie zullen mijn wil vervullen op aarde. Verhard jullie harten niet, want dat is het grootste gevaar voor jullie, omdat jullie dan van elke kracht uit Mij verstoken zijn. Maar als jullie Mij aanroepen om hulp, dan zullen jullie niet zonder blijven. Ik zal jullie bijstaan, omdat mijn liefde voor jullie onveranderlijk is en iedereen vasthoudt die naar haar verlangt. Maar zoals Ik jullie behandel, behandelen jullie zo ook jullie naaste, dan zal jullie levenswandel overeenkomstig mijn wil zijn.

Amen