Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6499
12 maart 1956

Het licht van de liefde: inzicht in de waarheid

Nooit zal het u lukken tot het ware inzicht te komen, zolang u nog zonder liefde bent. Want pas het licht van de liefde in u stelt u in staat juist te oordelen, omdat dan uw denken verlicht is, omdat u dan niet anders dan juist zult kunnen denken en bijgevolg ook dadelijk inziet wat verkeerd is. En zo zullen mensen die tot liefde bereid zijn, steeds in de waarheid verkeren en een innerlijke afweer voelen zodra hun iets verkeerds wordt voorgehouden. Maar evenzo zal het vergeefse moeite zijn uit liefde een mens de waarheid te willen doen toekomen die geheel zonder liefde is. Deze stelt er evenzo hevige afweer tegenover, omdat zijn denken nog onder invloed is van degene die tegen de waarheid is, die voortdurend tegen de waarheid zal strijden omdat deze hem en zijn doen en laten ontmaskert. Daarom kan de waarheid geen veld winnen bij een liefdeloze mensheid. Integendeel, daar wordt de dwaling verkondigd en niemand zal proberen zich van de dwaling los te maken zolang hij zelf een liefdeloos hart heeft.

Zodra een mens van binnen uit de liefde beoefent, zodra zijn wezen zelf liefde is en liefde uitstraalt, zal hij nooit voor de dwaling opkomen, want de liefde in hem waarschuwt hem daarvoor. Hij zal aanvankelijk gaan twijfelen en steeds meer afweer voelen tegen een leer die niet overeenstemt met de waarheid. En hij zal ook de kracht opbrengen openlijk stelling te nemen voor of tegen een leer, omdat deze kracht, tegelijk met de liefde, hem vervult en omdat hij nu innerlijk wordt aangespoord door zijn geest, de waarheid te vertegenwoordigen en de dwaling aan te vechten. Een mens die vervuld is van liefde, zwijgt niet tegenover een openlijke onwaarheid. En hij zal ook niet voor de schijn iets erkennen wat duidelijk tegen de waarheid is gericht. Maar dat er wordt stilgezwegen dat zoveel dwaling onder de mensen veld won zonder op afweer te zijn gestuit, is alleen maar een bewijs dat ook de liefde onder de mensen is bekoeld, die de zekerste verdediging is tegen leugen en dwaling. En ofschoon steeds weer enkele mensen dit inzien, ofschoon dezen juist denken als gevolg van hun leven in liefde, zo is toch het merendeel van de mensen volledig onwetend aangaande de waarheid, en ze voelen zich daar goed bij. En wordt dezen de liefde gepredikt, dan sluiten ze hun hart en oren en blijft het duister in hen, juist omdat er zonder liefde geen licht kan zijn.

Maar de waarheid is licht. De liefde is licht. En wie in het licht wil wandelen, moet zich tevoren tot liefde vormen. Maar dan zal hij ook inzien dat er maar één weg terugvoert naar het vaderhuis, naar het eeuwige vaderland: de weg van de liefde, omdat deze ook de weg van de waarheid is. Maar wie deze weg heeft betreden, die gaat hem vrolijk verder. Voor hem bestaat er geen aarzelen en dralen. Voor hem bestaat er geen twijfel en moedeloosheid, want de kracht van de liefde drijft hem voortdurend omhoog en hij neemt alle hindernissen met gemak. Wie de waarheid heeft gevonden, heeft ook Mij zelf gevonden. En Ik ben en blijf voor hem het doel waar hij op aanstuurt. Maar nooit ben Ik te bereiken zonder liefde. Nooit voert de weg omhoog via dwaling. Nooit is de waarheid in te zien door een mens die zonder enige liefde is.

Maar Ik wil u allen te allen tijde daartoe helpen, dat u de hoogte zult bereiken. En daarom wordt u voortdurend aangemaand om in liefde werkzaam te zijn. U zult rechtstreeks worden toegesproken door predikers, maar ook door nood rondom u tracht Ik het ijs om uw hart te laten smelten. Want zolang de liefde onder u mensen is bekoeld, gaat u geheel nutteloos door het aardse bestaan. U leeft als het ware tevergeefs, zonder de geringste vooruitgang te boeken, omdat het voornaamste u ontbreekt in het leven op aarde: het liefdesvuur dat uw geest verlicht, uw hart verwarmt, dat u kracht geeft om alle weerstanden te overwinnen. Maar nog is het niet te laat om het vonkje in u te ontsteken. En Ik help ieder die voornemens is tot het juiste inzicht te komen. Want mijn liefde geeft u niet op. Mijn liefde straalt u steeds weer toe. Mijn liefde zendt dragers van het licht onder u die u aanmanen en waarschuwen en u liefdevol het licht aanbieden. Want u wordt niet zonder hulp gelaten, tot aan uw dood zal Ik trachten u en uw liefde winnen.

Amen