Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Voorspellingen, deel 1

Uitgave 2007

Inhoud:

Mattheüs 24, 6-8

BD.4851 Zieners en profeten van vroeger - Beelden - Overeenkomst
BD.6030 Onverschilligheid der mensen vergt hardere slagen
BD.7602 Zin en doel van het bestaan: Het zich afkeren van de wereld

Het einde van een tijdperk

BD.3926 De afloop van een ontwikkelingsperiode - Moeilijke strijd om het bestaan
BD.5936 Het dichtbijzijnd einde - De tijdrekening van God
BD.6812 Verwijzing naar het einde van een tijdperk * TB38

Letten op de tekenen van de tijd

BD.4320 Het heden brengt het einde * TB61
BD.3793 De loop van het wereldgebeuren stemt overeen met de ontwikkeling * TB47
BD.4735 Tekenen van de eindtijd
BD.8310 Aankondiging van het einde en tekenen van de tijd * TB30 TB47
BD.8175 De waarheid van de profetieën over het einde

Liefdeloosheid - eigenliefde - geestelijke achteruitgang

BD.1580 Het inwerken van de leugenvorst op het denken van de mensen * TB21 TB88
BD.3196 Slechte wil bepaalt het tijdsgebeuren
BD.6524 Het aardse scheppen en moeite doen voor het einde
BD.6574 Aardse vooruitgang - Geestelijke achteruitgang
BD.4747 Teken van het nabijzijnd einde: Geestelijke vervlakking - Schijnbare toestand van vrede * TB100

Schijnbare toestand van vrede - Toename van rampspoed en ongevallen

BD.3819 Lot - Berusting in Gods wil
BD.7524 Het levenslot is bevorderlijk voor het rijp worden * TB123
BD.8269 Slagen van het lot - Catastrofen - Ongevallen
BD.8717 Hernieuwde verwijzing naar catastrofen en oorlog * TB30 TB98 TBT2

Schijnbare vrede - Onrust

BD.5680 Terugtrekken in de stilte - De komende onrust
BD.6271 Stilte voor de storm - Toegeruste strijders * TB100
BD.6970 Stilte voor de storm - Een bedrieglijke vrede * TB29 TB100 TB114 TBT2 TB124

De wereldbrand

BD.1103 Het omverwerpen van aardse macht * TBT2
BD.4493 Het overlijden van een aardse machthebber - Keerpunt * TB53 TB100 TBT2
BD.6471 Aankondiging van oproer en onrust
BD.0801 Geestelijke chaos - Wereldbrand - Messias - De voorloper van de Heer * TB33
BD.1017 Wereldbrand - Profetieën
BD.4001 Voorspelling - Strijdbijl - Laatste fase * TBT2
BD.7207 Nog slechts een korte tijd van genade * TB98 TB100
BD.9025 Wereldbrand - Natuurcatastrofe - Laatste beslissing * TB29 TB32

Het einde van de wereldbrand

BD.1055 Voorspelling over een groot gebeuren
BD.1084 Voorspelling over het gebeuren
BD.2361 Het beëindigen van de worsteling der volkeren
BD.2803 Einde van de wereldbrand - Het tot stand brengen van goddelijke ordening * TB98

De tijd van ellende

BD.2839 Leed en ellende door goddelijk ingrijpen
BD.4391 Grote nood - Tweesprong - Laatste uitstel
BD.8512 Verklaring voor lijden en noden van de eindtijd

Vertrouwen op God in de nood

BD.5968 Gods zekere hulp in de komende nood
BD.7641 Verzoek om kracht voor de komende tijd * TB31
BD.8363 "Ik ben bij u, alle dagen..."

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: