Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.9025
1 augustus 1965

Wereldbrand - Natuurcatastrofe - Laatste beslissing

Voor hen die zich aangeboden hebben Mij te dienen zal niets verborgen blijven, want de laatste gebeurtenissen zijn zo geweldig dat u er niet over in onwetendheid mag blijven. Vooral, als Ik door u tot alle mensen wil spreken. En u moet daarom ook weten, dat er maar een geringe aanzet voor nodig is om een catastrofe te veroorzaken, die eerst voor werelds wordt aangezien, die het signaal is voor de dan volgende grote natuurcatastrofe. Zij wordt weliswaar niet direct door de mensen veroorzaakt, maar is het gevolg van de wil der mensen. Want door hun wil zal een wereldbrand ontstaan die alleen nog maar door mijn wil gestopt kan worden.

En omdat de mensen alleen maar acht geven op het wereldgebeuren, moet er iets geschieden wat voor hen onverklaarbaar is. Het oog van de wereldse mensen moet op mijn ingrijpen gericht worden en alle menselijke plannen moeten op de achtergrond raken ten aanzien van de ontdekking, dat er iets in de kosmos staat te gebeuren waardoor per slot van rekening ieder mens getroffen kan worden. De mensen moeten dus God leren vrezen en niet hun menselijke tegenstanders. En al is het ieders eigen zaak God te vrezen of niet, toch is dat kosmische gebeuren groter en levensbedreigender dan de wereldbrand, die nu op de achtergrond raakt. Want nu beslist de geestelijke houding tot de Schepper en Behouder van alle dingen welke invloed die natuurcatastrofe heeft.

Of u het nu gelooft of niet, deze gebeurtenis komt met reuzenschreden op u af en u bent er nog maar korte tijd van verwijderd. En u, die er van weet, moet ieder van uw medemensen op het voor hen op handen zijnde opmerkzaam maken, ook al vindt u geen geloof, maar de komende gebeurtenissen zullen het bewijzen. Want ook het einde komt steeds nader. Deze natuurramp is er alleen het laatste teken van. Maar wie zal zich daardoor nog laten beïnvloeden?

De mensen zullen er altijd alleen maar een natuurcatastrofe in zien, en zullen er geen verband in vermoeden met de geestelijke toestand der mensheid, behalve de weinigen die reeds een ontwaakte geest bezitten, maar die niet tot de mensen kunnen doordringen. Die vergeefs spreken om nog te waarschuwen voor het einde dat zij nu onherroepelijk tegemoet gaan.

Laat de tekenen niet ongemerkt aan u voorbij gaan, want zij waarschuwen u allen dat u in de tijd leeft van het einde. En denk er aan dat u nog maar een korte tijd heeft om te beslissen de weg tot Mij te nemen, die u redden kan en zal uit alle nood, of aan te sturen op mijn tegenstander, die u in het verderf wil storten weer voor eindeloos lange tijden. Ter wille van uw wilsvrijheid kunt u de dag en het uur niet weten, maar Ik kan u alleen met zekerheid zeggen dat u niet veel tijd meer heeft.

Desondanks interesseert u alles wat in de wereld voorvalt zo zeer, dat u weinig acht slaat op wat Ik u te zeggen heb. En daarom zal de catastrofe met zulk een geweld over u losbarsten, dat u niet zult weten hoe u zich er tegen kunt beschermen. Maar laat dat ene u gezegd zijn, dat alleen Ik u bescherming kan bieden. Dat u tot Mij uw toevlucht moet nemen als u veilig geleid wilt worden door alle gevaren voor lichaam en ziel.

Als u mensen maar zou begrijpen dat er een hogere Macht aan het werk is, en dat u die hogere Macht moet aanroepen, omdat u anders reddeloos verloren bent. Want mijn tegenstander zal nog eenmaal al zijn macht aanwenden om u in handen te krijgen. En wie in de korte tijd voor het einde niet meer voor Mij kiest, die zal hernieuwd gekluisterd worden in de materie. Hij zal dan de eindeloos lange weg weer moeten gaan door de scheppingen van de nieuwe aarde.

Amen