Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4747
25 september 1949

Teken van het nabijzijnd einde: Geestelijke vervlakking - Schijnbare toestand van vrede

Een zeker teken van het dichterbij komend einde is de geestelijke vervlakking onder de mensen. Slechts zelden zult u mensen vinden, van wie de geestelijke ontwikkeling van hun ziel het belangrijkste is. En steeds weer zult u kunnen vaststellen, dat alleen de aardse wereld het denken en handelen van de mensen bepaalt, dat hun denken en streven alleen materiële goederen geldt en ze naar geestelijk weten geen verlangen hebben.

En als u dit beseft, zult u ook de noodzaak van een ingrijpen mijnerzijds moeten inzien, ofwel u gelooft niet in Mij en in de samenhang van Mij met mijn schepselen. Maar Ik maak u daar weer op attent, dat sneller dan u denkt het wereldbeeld zal veranderen.

In het aards gewoel worden ook soms de mijnen onzeker over de waarheid van de aankondigingen. Ze willen wel geloven, maar ze worden aan het wankelen gebracht door de wereldse mensen en hun opvattingen. Maar Ik behoed hen voor de afval van Mij. Ik zal me plotseling openbaren en het bewijs van de waarheid leveren aan diegenen, die Mij lief zijn door hun wil, wier geloof nog zwak is.

Maar omdat de wereld geen verbinding heeft met het geestelijke rijk, omdat de vervlakking onder de mensen steeds meer aan het licht komt en de kleine kring van de mijnen zeer spoedig geïsoleerd van de wereld zal staan en hun instelling tegenover het leven alleen spot en verachting vindt, zal het wereldgebeuren de mijnen helpen hun geloof te versterken, terwijl de wereldse mensen, die door mijn liefde en genade kennis hebben genomen van mijn aankondigingen van het dichtbijzijnd einde door u, mijn dienaren, opmerkzaam zullen worden. Ik zelf zal spreken, waar op uw stem geen acht wordt geslagen.

Maar u die de mijnen zult willen zijn, sterk u steeds meer en meer in het geloof. Trek u terug, opdat de wereld u niet kan beïnvloeden. Leef stil voor u heen en dien Mij met woord en daad. Werk in stilte, opdat de wereld u niet vervolgt wanneer het te vermijden is. De tijd dringt en loopt ten einde en ieders lot staat vast al naar gelang van zijn wil.

Laat u niet misleiden door de schijnbare toestand van vrede. Het is geen blijvende toestand, maar hij maakt zeer spoedig een verstoring mee en ineens zet dan een strijd in van grootste betekenis. Alles zal in oproer zijn, aards en geestelijk zullen de machten tegen elkaar oprukken en mijn ingrijpen noodzakelijk maken.

En dan zullen er nog wel enkelen tot inzicht komen en zich bij de kleine kring van de mijnen aansluiten. En hen allen beloof Ik mijn bescherming en mijn hulp in de laatste tijd voor het einde. Ik zal met al diegenen zijn, die met Mij willen zijn en ze zullen zich van mijn aanwezigheid ook bewust zijn en daarom sterk in het geloof, zodat ze volhouden, ook in de zwaarste strijd, en Mij trouw blijven tot aan het einde.

Amen