Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5936
20 april 1954

Het dichtbijzijnd einde - De tijdrekening van God

Er blijft u niet veel tijd meer. En of u ook tegenstribbelt, deze woorden van Mij als waarheid aan te nemen, u bevindt zich al in het laatste uur en de minuten zullen vlug voorbijgaan. Sneller dan u het vermoedt zal het einde er zijn en het beslissende uur slaan. Mijn tijdrekening is wel een andere dan de uwe en toch zeg ik u: "Het einde is nabij." Zo dichtbij, dat u ontsteld zou raken, als u dag en uur zou weten waarin mijn aankondigingen in vervulling gaan en dat alles gebeurt, wat Ik door zieners en profeten liet voorspellen.

En wanneer u het niet zult willen geloven, houd dan toch rekening met de mogelijkheid en tref voorbereidingen, doordat u zich bezint op uw opgave op aarde, doordat u ernstig uzelf aanpakt, of en hoe u zich staande zou houden als u plotseling zou worden weggeroepen van deze aarde. Neem voorzorgsmaatregelen, ook wanneer u het niet zult of wilt kunnen geloven. Leef toch naar mijn wil en het zal alleen in uw voordeel zijn, want dan zult u leren geloven. Het zal u niet meer onwaarschijnlijk voorkomen, want het vervullen van mijn wil is het vervullen van mijn geboden der liefde. En dit levert u beslist ook inzicht op, zodat u ook deze woorden van Mij zult kunnen begrijpen en erin geloven.

Het einde is nabij en verloren is elke dag, die u zich niet benut, waarin u niet aan uw einde denkt. En wie van u weet of niet ook zijn leven wordt verkort? Wie van u kan verhinderen, dat hij voortijdig wordt weggeroepen?

Alleen al daaraan zou u moeten denken, wanneer u niet aan een einde van deze aarde zult willen geloven. Voor ieder van u afzonderlijk kan de dag van morgen al de laatste zijn. En ieder afzonderlijk moet zich daarom afvragen, of hij wel gereed is om voor het gerecht van God te verschijnen; of hij het leven op aarde juist heeft benut om het eeuwige leven voor zich te verwerven.

Onverschillig gaat u mensen verder en u denkt niet aan de dood, die ieder van u kan verrassen. In wat voor toestand is uw ziel, wanneer ook u plotseling de aarde zou moeten verlaten?

Denk aan uw einde, wanneer u niet aan het einde van deze aarde kunt geloven. En leef uw aards bestaan bewust. Dat wil zeggen wees uw opgave die u hebt na te komen op aarde indachtig, om uw ziel een leven na de dood te garanderen. En kijk om u heen. Let op de tekenen van de tijd en u zult beseffen in welk uur u leeft. Want voortdurend maak Ik u mensen erop attent. En als u oplet zullen ook mijn woorden u geloofwaardig voorkomen. En u zult Mij vragen u te helpen. U zult Mij vragen om genade en erbarmen, om kracht voor deze tijd, opdat u het einde goed voorbereid tegemoet gaat, opdat u het in het geloof aan mijn bijstand zult kunnen verwachten, opdat het laatste uur voor u het uur van verlossing is uit alle nood.

Amen