Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4735
10 september 1949

Tekenen van de eindtijd

Let op de tekenen van de tijd. Kijk om u heen met de ogen van de geest en u zult inzien naar welk uur u toe leeft. U zult beseffen, dat de nacht in aantocht is en dat u nog maar weinig minuten licht zijn gegeven tot de nacht aanbreekt. Alles wijst op het spoedige verval, de liefde verkoelt onder de mensen en slechts weinige dienen de naasten in onbaatzuchtigheid.

Merk op hoe zelden de waarheid nog is aan te treffen onder mensen, hoe blind ze voortgaan zonder kennis over het lot, dat ze tegemoet gaan als ze niet veranderen. Erken aan al deze tekenen, dat de tijd om te leven voor veel mensen is afgelopen, erken dat het einde nabij is. Ik kan u voor het einde geen andere tijdsbepaling geven, u zult zelf het doen en laten om u heen moeten volgen, opdat u weet wanneer de dag ten einde loopt.

Ik maak u erop attent, omdat Ik niet wil dat u verrast wordt en aan de laatste tijd ten prooi valt. Want dat moet u worden gezegd, dat u zich niet om de tuin zult mogen laten leiden door de schijnbare verbetering van de leefwijze van de enkeling. Het moet u worden gezegd, dat - werelds gezien - er geen reden voorhanden is voor een verandering, maar dat plotseling zoiets teweeg is gebracht en nu ook het uur van mijn ingrijpen is gekomen, dat Ik voortdurend heb aangekondigd. Let op alles wat er om u heen gebeurt en des te eerder zult u inzien in welke tijd u leeft.

Verlies niet het geloof in Mij en mijn liefde, want alles wat Ik doe en toelaat heeft de ontwikkeling van uw ziel ten doel, ofschoon het u wreed toeschijnt en u niet in staat bent Mij daarin te herkennen. De mijnen kunnen zich veilig voelen in mijn bescherming. Ze kunnen vol vertrouwen mijn hulp verwachten in elke aardse en geestelijke nood. De mijnen hoeven niets te vrezen, wat er ook komen mag, als ze maar hun ogen naar Mij opslaan, dus voortdurend met Mij verbonden blijven in gedachten en door de daad.

En als u dus weet, dat er niet veel tijd meer is tot de aarde een grote ingrijpende verandering ondergaat, bereid u dan daarop voor. Let niet op de wereld, maar betoon het leven van uw ziel de grootste opmerkzaamheid. Verschaf uw ziel gelegenheid om rijp te worden, doordat u om u heen kijkt en waar u nood ziet helpend ingrijpt. Verschaf ook de medemens duidelijkheid over de ernst van de tijd en predik hen de liefde, omdat alleen de liefde hen kracht geeft om het leven dat nog voor hen ligt te verdragen. En toon hen door uw voorbeeld de uitwerking van een leven in liefde. Wees zelf sterk in het geloof en werkzaam in liefde, en uw kracht zal toenemen en alles zult u aankunnen wat u wordt opgelegd. U zult ook de zwaarste tijd doorstaan, omdat Ik u help. En u zult volhouden tot aan het einde.

Amen