Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3926
1 december 1946

De afloop van een ontwikkelingsperiode - Moeilijke strijd om het bestaan

Groot is mijn macht en onbuigzaam mijn wil, want mijn wijsheid bepaalt hem en mijn liefde voert hem uit. En wat Ik heb ingezien sinds eeuwigheid als geneesmiddel voor het ver van Mij staande geestelijke, gebruik Ik ook onherroepelijk om dit geestelijke te hulp te komen in zijn nood, die het gevolg is van zijn verwijdering van Mij. En Ik voorzag sinds eeuwigheid het geestelijk lage niveau van de mensen in deze tijd. Ik voorzag sinds eeuwigheid de verkeerde wil, die de afstand tot Mij vergroot in plaats van ze te verkleinen.

En waar dit gevaar bestaat, houd Ik de achteruitgang tegen. Ik breek hem af om een nog dieper afvallen te verhinderen, dat weer eeuwigheden nodig zou hebben om het geestelijke in de graad van ontwikkeling te verzetten, waarin het de vrije wil kan benutten. En dus gaat de tijd in vervulling. Een ontwikkelingsperiode loopt ten einde, zoals het verkondigd is in woord en geschrift. En wat zich nu voltrekt is het werk van mijn liefde, mijn wijsheid en mijn wil.

En u, mensen van deze aarde, zult getuige zijn van datgene, wat geschreven staat en wat Ik steeds weer opnieuw verkondig door mijn dienaren op aarde. Want u bent in de laatste tijd. U zult iets groots meemaken, schrikaanjagend voor allen die niet geloven en overweldigend verheven voor hen die Mij onderkennen en aan mijn woord denken. En ondanks alle nood zullen ze steeds mijn liefde en mijn almacht bemerken en zich hieraan vol vertrouwen overgeven. En Ik zelf zal ze leiden, opdat ze zeker hun doel bereiken.

Wat er zich echter afspeelt op en in de aarde is voor het menselijk verstand onvoorstelbaar. Het is immers uniek en zo ongewoon, dat niemand in staat is te bedenken op welke manier mijn macht en mijn wil zich openbaart. De mensen, die zich niet van het aardse willen losmaken, zullen weliswaar voortdurende wederopbouw nastreven, ze zullen proberen al het verlorene weer te vervangen, ze zullen aards scheppen en werkzaam zijn om zich in het bezit van goederen te stellen, maar Ik zal steeds weer hun pogingen teniet doen, opdat ze de nutteloosheid hiervan inzien, ervan afzien en serieus aan hun ziel denken, aan het onvergankelijke zoals het de bedoeling is voor ieder mens afzonderlijk.

En daarom zal de strijd om het bestaan verder gaan. Niemand zal tot rust komen en niemand zal de vruchten van zijn aardse streven kunnen genieten, tenzij hij helemaal eigendom is geworden van diegene, die hem van Mij afvallig wil maken. Dan kan hij wel aards een goed leventje leiden, maar hij zal ook duidelijk zichtbaar zijn als aanhanger van de satan, want zijn handelen zal alleen liefdeloosheid en haat verraden. En zijn luxueuze leventje mogen de mensen zich niet als voorbeeld stellen.

Die Ik echter nog niet helemaal opgeef, moeten strijden. En een zware strijd om het bestaan moet voor hen het bewijs zijn, dat Ik vol liefde aan hen denk en hen naar Mij toe wil trekken. Ik moet alles van u afnemen wat u aards nog begerenswaardig toeschijnt, als Ik uw harten wil winnen; uw wil, die zich op Mij moet richten eer het te laat is. En daarom zal de komende tijd steeds harder voor u worden, want hij loopt op zijn einde.

Maar zodra u zich onvoorwaardelijk aan Mij toevertrouwt, zodra u uw wil aan de mijne onderwerpt, zodra u Mij alleen laat heersen en u geheel schikt in uw lot, is ook mijn algehele zorg voor u zeker. En de moeilijkheden van het leven zullen draaglijk zijn voor u, die de mijne bent geworden door uw wil. Maar dan zullen ook de laatste grote gebeurtenissen u niet meer laten schrikken. U zult weten dat ze mijn werk en mijn wil zijn. U zult ook beseffen, dat ze slechts het laatste middel zijn om de dwalende zielen te redden. En u zult ook weten dat spoedig de verlossing in aantocht is, dat spoedig het einde is gekomen, waarin Ik u zelf haal om u een vreedzaam een gelukzalig paradijs te bereiden, waar alle nood ten einde is.

Maar mijn besluit is onafwendbaar. De tijd waarover geschreven staat, is vervuld. De mensheid slaat geen acht op mijn woord en kan alleen nog door een buitengewoon gebeuren van gedachten veranderen. En ter wille van haar zal alles over de aarde komen, wat onbegrijpelijk en uitermate wreed lijkt. Maar mijn liefde en wijsheid zagen het sinds eeuwigheid in als heilzaam voor de zielen. En mijn wil verwezenlijkt daarom wat voorbeschikt is sinds eeuwigheid.

Amen