Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7207
14 november 1958

Nog slechts een korte tijd van genade

Elke dag brengt u dichterbij het einde. En of u nog zo druk schept en werkt voor uw aardse welzijn, u maakt u tevergeefs zorgen. Want u zult van de resultaten van uw inspanningen niet kunnen genieten. Alles wordt u weer afgenomen, wat u gelooft te kunnen verwerven. En uw bezit, dat u mee overneemt naar het geestelijke rijk wanneer alles voorbij is, zal klein zijn, omdat u alleen dat overblijft, wat u aan geestelijk goed bezit, wat uw ziel verwierf op aarde.

Maar al wordt u dit nog zo vaak gezegd, u gelooft niet aan een voor de deur staand einde en uw inspanningen voor deze aardse goederen nemen dagelijks toe en maken u ongeschikt om de arbeid aan uw ziel te verrichten. Maar zou u, vooruitziend, de slechts nog korte genadetijd kunnen overzien, u zou ontsteld raken hoe dichtbij uw einde is. Maar het aardse leven gaat dagelijks verder. De ene dag verloopt als de andere en dat laat u juist ook twijfelen aan voorspellingen van deze aard.

Maar van de ene dag op de andere zal het veranderen. Plotseling zult u zich voor gebeurtenissen zien geplaatst, die een volledige omwenteling brengen in het leven van ieder afzonderlijk mens. U wordt allen uit de vertrouwde rust opgeschrikt en zult zich tegenover grote gevaren geplaatst zien. U zult de aardse werkzaamheden en plannen moeten opschorten, omdat u daar eenvoudigweg niet meer toe in staat bent gezien de dreigende gevaren, door menselijk willen veroorzaakt. Want de volkeren staan tegen elkaar op en er is nog maar weinig voor nodig dat er een brand wordt ontstoken, die alles dreigt te vernietigen.

En nu zullen de mensen nog veel meer vergeten, waarin hun eigenlijke taak op aarde bestaat. Maar ze zullen ook niet in staat zijn verder te scheppen en werkzaam te zijn, doch zich steeds alleen inspannen om zichzelf en hun bezit te redden, dus alleen aan hun lichamelijk leven en welbehagen denken, maar nooit aan hun ziel.

En ze zullen moeten inzien, dat ze tegenover al het gebeuren machteloos staan, dat over hen dreigt los te breken. Ze zullen een beroep doen op het verstand en de goede wil van de mensen, maar zonder gevolg. Van menselijke zijde verloopt alles vreeswekkend, maar van goddelijke zijde wordt er ingegrepen. Menselijke plannen worden daardoor teniet gedaan, maar de mensen blijft niet bespaard wat ze met angst vreesden. Ze zullen alles kwijtraken wat hun hart boeit. Ze zullen alles verliezen en de Macht Gods kunnen leren herkennen in een natuurgebeuren van onvoorstelbare grootte.

Want de schrift gaat in vervulling. En u mensen staat daar voor, of u het wilt geloven of niet. Zorgeloos schept en werkt u, steeds alleen voor uw lichamelijke behoeften, en u zult alles weer verliezen. Maar u denkt niet aan uw ziel, dat u graag aan haar verlangens zou willen voldoen. En dan zou u niets hoeven te vrezen, ook niet in deze komende tijd, want dan zorgt Hij voor u, die u al in u hebt opgenomen, daar u er anders niet naar zou verlangen aan uw ziel te denken. Daarom wordt u steeds weer gewezen op dat wat komt. Steeds weer klinken Zijn woorden als aanmaning en waarschuwing. Steeds weer wordt u het dwaze en nutteloze van uw aardse streven voor ogen gehouden. U hoeft er alleen maar naar te luisteren en uw leven ernaar in te richten, en rustig en zorgeloos zult u het komende gebeuren tegemoet kunnen zien.

Verheug u niet al te zeer over de schijnbare rust en de opbloei in aardse zin. Sus uw geweten niet in slaap met aardse vreugden. Het zijn slechts zinsbegoochelingen, die zeer snel voorbij gaan, want machteloos zult u mensen alles op u zien afkomen en u zult uzelf daar niet tegen kunnen verweren.

Maar het is u vaak genoeg aangekondigd en u zou daar al lang rekening mee hebben kunnen houden en uzelf veranderen. Dat u het niet doet zal een vreselijke uitwerking op u hebben, want het plan van God staat onherroepelijk vast. En zodra de tijd is gekomen, wordt het doorgevoerd zoals het is voorbestemd sinds eeuwigheid.

Amen