Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4391
31 juli 1948

Grote nood - Tweesprong - Laatste uitstel

Neem er kennis van, dat er een nieuwe tijd begint. Een tijd van ontberingen en lasten, zoals de wereld ze tevoren nog niet heeft meegemaakt. En u zult op een tweesprong staan, want u zult twee wegen kunnen gaan. De bestemming van de ene is een nieuwe verbeterde aardse wereld, waar uw verlangen naar uitgaat en u daarom meent deze te kunnen scheppen. De bestemming van de andere is het rijk buiten deze aarde, dat u een beter leven belooft na uw sterven. En slechts weinigen zullen deze weg gaan, waarvan echter de bestemming zeker is, terwijl de massa's in stromen over de weg gaan van het aardse, die naar het zekere verderf leidt.

Geloof mijn woorden, dat de tijd gekomen is. En stel u er nu al op in, alles weg te geven en met de meest eenvoudige leefwijze tevreden te zijn, want nog bezit u veel in vergelijking met de komende tijd, waarin maar weinigen hun bezit behouden, maar zich daar niet over kunnen verheugen, omdat nu van hen door medemensen wordt afgenomen, wat Ik aan hen overlaat.

Niemand wil het horen, dat een vooruitgang slechts denkbeeldig is, dat u nog maar korte tijd in verdraagbare omstandigheden leeft, dat er een grote ommekeer voor u ligt, die u van elke levensvreugde berooft en u voor harde eisen van het leven zal stellen. Maar hij komt heel zeker, omdat de tijd is vervuld. En wanneer mijn genade u er al tevoren op wijst, gebeurt dit alleen met het doel, dat u zich zult moeten vrijmaken van aards begeren, dat u geen toekomstplannen zult maken, maar met vergrote ijver naar geestelijke goederen streeft, die alleen de zware komende tijd voor u verdraaglijk maken en u van nut zullen zijn. Want hiermee zult u kunnen werken als de nood groot is en de mensen wanhopig worden.

Maar Ik kan haar niet van u afwentelen, want u mensen vergeet toch totaal uw God, als u op jacht bent naar aards goed. U denkt alleen aan uw lichaam en laat de ziel gebrek lijden. En zo neem Ik van u af, wat u het lichaam wilde geven en bied u echter als compensatie kostelijke goed voor uw ziel. Neemt u het aan, dan bent u gered voor de eeuwigheid. Wijst u het af, dan is uw lichaam en ziel verloren, want uit eigen kracht zult u uw lichaam niet in stand kunnen houden.

Maar Ik heb tot een einde ervan besloten en geef u alleen nog een laatste uitstel, waarin u zich bewust zult moeten worden van de ernst van uw toestand. En daarom wijs Ik u er voortdurend op, tot de dag zal zijn gekomen die alles zal veranderen. Want wat Ik heb verkondigd wordt vervuld. En alleen daarom stuur Ik u mensen zieners en profeten toe, tot u wakker zult worden en in alle ernst aan uw ziel zult denken, die in het grootste gevaar is.

Amen