Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6271
31 mei 1955

Stilte voor de storm - Toegeruste strijders

Houd u gereed, zodat Ik een leger toegeruste strijders vind wanneer Ik u naar de strijd zal voeren. Laat u niet misleiden wanneer het om u heen schijnbaar rustig is, wanneer het wereldgebeuren tot bedaren schijnt te komen en word daardoor zelf niet lui in uw geestelijk streven. Geloof niet dat mijn ingrijpen wordt uitgesteld, dat er nog een lang uitstel volgt van datgene, wat Ik u alsmaar weer aankondigde.

Het is de stilte voor de storm. Het is de tijd dat alle mensen zich nog kunnen bezinnen, dat ze zelf ook in de stilte zouden moeten gaan en niet alleen de vreugden van de wereld zijn toegedaan en onnadenkend voortleven. Het is nog een tijd van genade, die Ik alle mensen verleen, opdat ze niet kunnen zeggen, in de voortdurende zorg en onrust van het lichaam geen mogelijkheid te hebben gevonden om te zorgen voor het geestelijk welzijn.

Doch de Mij getrouwen moesten zich niet laten misleiden en de tijd van rust beschouwen als de stilte voor de storm. Want ze is maar van korte duur en plotseling zal alles veranderen en het zal dan voor veel mensen te laat zijn, omdat ze de korte tijd van genade niet hebben benut om kracht op te doen voor de komende tijd.

Maar de mijnen moeten zich toerusten, want de strijd, die ter wille van mijn naam wordt gevoerd, zal hard zijn. En ze zullen ook veel kracht nodig hebben om aan de verdere verplichtingen te kunnen voldoen. Ook daarom zult u een voorraad kracht moeten opslaan, wat u alleen maar zult kunnen door een onafgebroken verbinding met het geestelijke rijk, door voortdurende arbeid aan uw ziel, door het afwenden van uw gedachten van de wereld en een steeds dieper binnendringen in geestelijke sferen, waarvan de bewoners u steeds van dienst zijn in mijn opdracht.

Elke gedachte, die u geestelijk richt, zal gezegend zijn. En zoals de aardse wereld onafgebroken bezig is en aardse belangen najaagt, zo zal ook de geestelijke wereld werkzaam zijn en het rijk helpen opbouwen, dat niet van deze wereld is. Het zal u mensen niet zo duidelijk zijn, maar de mijnen zullen met kracht zijn vervuld, zodra hun gedachten Mij betreffen en hun geestelijke bezigheid.

En daarom zullen ook de mijnen zichtbaar worden geleid, opdat ze niet verflauwen in hun streven, opdat ze de verbinding met Mij niet verbreken, opdat de wereld hen niet gevangen neemt wanneer ze zwak dreigen te worden. Want mijn tegenstander is uitermate ijverig aan het werk, omdat hij meent dat de tijd voor hem gunstig is. En ze is het ook, want het verlangen van de mensen naar de wereld is groot en mijn tegenstander stilt die honger op duidelijke wijze. Wat hij ook bij machte is aan te bieden, doet hij de mensen toekomen. En ze zien niet in, welk gevaar een aards luxueus leventje en aardse genoegens voor het heil van de ziel zijn.

Maar net zo ijverig zijn ook de krachten van het licht aan het werk. Alleen krijgen ze bij vele mensen geen toegang, waar mijn tegenstander al is toegelaten. Maar de vergrote werkzaamheid van de lichtwereld zullen de mijnen gewaar worden en ze zullen gelukkig zijn wanneer de tijd zal komen dat Ik hen nodig heb. En Ik zal er dan voor zorgen, dat deze schare van Mij niet kleiner wordt. Ik wil er steeds bij tegenwoordig zijn, dat hun liefde en trouw voor Mij voortdurend zal groeien, dat ze bereid zijn offers te brengen en dat ze alles doen om Mij te dienen en naar mijn wil te leven, dat ze zonder vrees ten strijde trekken, wanneer het erom gaat de zege te behalen over de tegenstander, als de tijd is gekomen.

Amen