Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1017
22 juli 1939

Wereldbrand - Profetieën

De wereldbrand zal worden ontstoken en onuitsprekelijke nood zal er over de mensen komen. Zo staat het geschreven in de voorspellingen, die handelen over de komende tijd. En de woorden van de Heer zullen worden vervuld, want Hij zag de komende tijd en met haar de afval van God. Hij liet veel aanmaningen naar de mensen uitgaan en vond toch geen gehoor. Het licht is nagenoeg aan het uitgaan en de macht van de tegenstander is groot, om welke reden er geen aandacht meer wordt geschonken aan de Vader in de hemel.

En om deze nood nu tegen te gaan, moet het lot van de mensen op aarde tot in het ondraaglijke gestalte worden gegeven. En daarom zal er een zware tijd over de aarde komen. En te midden van vechtende strijders zal ook het woord Gods hevig worden omstreden. In de grootste tegenspoed zullen allen Gods woord begeren, aan wie het grote leed het juiste inzicht bracht. Maar die aards voordeel verwachten van de strijd der volkeren tegen elkaar, zullen het afwijzen.

Gezegend zal zijn, aan wie de nood het inzicht van het goddelijk werkzaam zijn heeft gebracht. Want het grote gevaar waarin hij verkeerde is voorbij. En nu kan hem niets meer schrik aanjagen, wat leed voor het lichaam is. Zijn ziel heeft de juiste weg gevonden, die wegvoert uit alle nood. Maar zonder weerstand zal het goddelijke woord zelden ingang vinden in de harten der mensheid. Overal zal een zware strijd voorafgaan en de strijders voor God zullen moeten vaststaan en niet weifelend mogen worden en onbevreesd en moedig openhartig tot iedereen spreken.

Want de Heer heeft van deze tijd gewag gemaakt. Hij heeft al het leed aangekondigd en alle begeleidende verschijnselen voorspeld. En bijgevolg is het tijdstip gekomen, waarin het wereldse gebeuren de vrije loop moet worden gelaten van de kant van de Schepper. Want de mensheid luistert alleen nog naar de klank van de wereld, maar niet naar de goddelijke Stem, die aanspoort om om te keren voordat het te laat is.

Amen