Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4320
1 juni 1948

Het heden brengt het einde

En Ik zeg u steeds weer: u zult het einde meemaken. Het is een dringend roepen dat Ik als waarschuwing de mensen doe toekomen die nu op de aarde leven. Het is een roep die Ik nog zal versterken, omdat het nodig is dat u de zekerheid loslaat nog veel tijd te hebben, omdat het nodig is dat u zich bezighoudt met het denken aan een plotseling einde en dichter bij Mij tracht te komen.

U hebt nog slechts weinig tijd en u zult zeer spoedig uit uw rust worden opgeschrikt, er zal een angst in uw hart komen, die u alleen zult kunnen bezweren door Mij aan te roepen, door gelovig gebed, dat u kracht en rust zal geven. De tijd is vervuld, en of u zich ook tegen deze gedachte verweert, u moet voorbereid zijn op alles wat het einde met zich meebrengt.

Jullie zijn het die de laatste strijd meemaken, die hem moeten doorstaan. Jullie zijn het die het laatste gericht meemaken, die, óf mijn komen in de wolken en het thuishalen van de rechtvaardigen, óf het laatste vernietigingswerk zich zien afspelen, al naar uw instelling tegenover Mij, naar uw wil en uw liefde. Jullie zijn het die moeten beslissen, omdat er voor jullie na de dood geen binnengaan in het rijk hierna meer is als jullie je tot de tegenstander wenden, maar je gang door de schepping van de nieuwe aarde opnieuw zult moeten afleggen volgens mijn raadsbesluit van eeuwigheid.

Verwacht het einde niet in de toekomst, maak u vertrouwd met de gedachte dat het heden u het einde brengt, dat u zelf wordt getroffen en dat alles over u zal komen wat zieners en profeten hebben voorspeld in mijn wil. Ik kan er alleen steeds weer op wijzen, en als bevestiging van mijn woord van boven tot u spreken. En Ik zal dit binnenkort doen, omdat de tijd voor het einde dringt.

Ik zal u, die de mijnen bent door uw wil Mij te dienen, nog eenmaal kort tevoren op de hoogte brengen, opdat u niet onvoorbereid de dag meemaakt. Want ofschoon u gelooft dat mijn woord waarheid is, neemt ook u mijn voorzegging nog niet ernstig genoeg. U houdt nog steeds rekening met een laatste uitstel, maar nooit met mijn spoedig komen, dat u echter te wachten staat. Maar heel vurig zult u Mij verwachten als de tijd van de geloofsstrijd is gekomen en u de laatste fase van deze aardperiode bent binnengegaan.

Dan zult u geleerd hebben de wereld te verachten, u zult geen verlangen meer koesteren naar aardse goederen, u verlangt alleen nog maar mijn woord en in het woord zal Ik ook steeds bij u zijn en troost schenken tot op de dag dat Ik zal verschijnen in de wolken, daar uw nood ontzaglijk groot is geworden en er alleen nog maar hulp vanuit Mij kan komen. U zult er met zekerheid op moeten rekenen dat u deze tijd meemaakt, als Ik niet de een of ander van mijn dienaren voortijdig tot me roep naar wijs goeddunken.

U allen zult verrast zijn hoe spoedig de gebeurtenissen zich voordoen die Ik lang tevoren heb aangekondigd door de stem van de geest. En zo Ik me eenmaal openbaar, gaat het met reuzenschreden op het einde af. Wie een diep geloof heeft, zal niettegenstaande nood en leed innerlijk juichen, want hij weet dat eens de vereffening zal komen, dat eens de nood een einde neemt, dat er een nieuwe tijd begint, weer met het paradijs zoals Ik het heb beloofd.

Amen