Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Beloften van Jezus "Ik ben bij u alle dagen"

Uitgave 2011

Inhoud:

BD.3326 God openbaart zich - Beloften

Gods tegenwoordigheid in het woord

BD.3596 God is het woord - De tegenwoordigheid van God - Verschillende manieren van toesturen van het woord * TB103 TB118 TB121
BD.5001 God spreekt steeds weer
BD.8522 Eeuwig weerklinkt het woord van God * TB01 TB103

Gods aanwezigheid in de geest

BD.6195 Het vernemen van het woord pas na de kruisdood
BD.7037 Jezus belofte van de geest
BD.7681 "Ik blijf bij u tot aan het einde van de wereld" * TB22
BD.7822 Voorwaarde voor de "uitstorting van de geest" * TB22 TB103

Het intrek nemen van God in het hart

BD.4736 God spreekt door het hart tot de mens * TB121
BD.5758 Het vormen van het hart tot tempel van God
BD.7336 God neemt Zijn intrek in het hart - Het kindschap Gods

Verbinding met God door samenspraak middels gedachten en gebed

BD.4343 Het innerlijke leven - Het zich terugtrekken in de eenzaamheid
BD.5616 Troostrijke woorden van de Vader * TB129
BD.6116 Gods antwoord op gedachten - Tegenwoordigheid * TB103

Gods tegenwoordigheid door werken van liefde

BD.6145 Jezus vernam Gods woord - Middelaar tussen God en de mensen * TB110
BD.6225 "God is in mij" - In liefde werkzaam zijn
BD.7446 De geest van Jezus Christus is de liefde - De tegenwoordigheid van God * TB92 TB93
BD.8409 "Wie in de liefde blijft" * TB113
BD.8515 Vereiste voor de aanwezigheid van God: Liefde

Het levend geloof in Gods aanwezigheid in de mens

BD.5081 "Het geloof verzet bergen"
BD.7099 Het geloof in Gods tegenwoordigheid - Licht van eeuwigheid * TB109
BD.7256 Levende christenen - De kracht van het geloof - De aanwezigheid Gods * TB127

Waar twee of drie in mijn naam verzameld zijn, ben Ik in hun midden

BD.2107 "Waar twee of drie in mijn naam verzameld zijn"
BD.7075 "Waar twee of drie samen zijn" * TB110

Het werkzaam zijn van God in de mens

BD.3517 Gods werkzaam zijn in de mens - Kracht
BD.7639 Het werkzaam zijn van God rechtstreeks of door lichtboden
BD.8095 God is in ons - Hij is bij ons aanwezig * TB45

Gods werkzaam zijn in de arbeiders in de wijngaard

BD.4647 "U zult nog grotere dingen kunnen volbrengen" - Belofte
BD.4716 De gave van het woord getuigt van het werkzaam zijn van de geest
BD.6292 Gods aanwezigheid en uiting

Gods aanwezigheid in de nood

BD.1004 "Zie, Ik ben bij u alle dagen"
BD.6124 Woorden van troost - Lijden - Ziekte - Verbinding met God * TB23
BD.6275 Kracht en werking van het goddelijk woord

Zichtbare aanwezigheid van Jezus in de eindtijd

BD.2734 Het zichtbare verschijnen van de Heer - "Waar twee of drie samen zijn in mijn naam"
BD.4847 Over de wederkomst van Christus * TB35 TB110
BD.7713 Zichtbare aanwezigheid van Jezus

----------

BD.2762 "Open uw harten" * TB121
BD.5480 Zie, Ik ben bij u alle dagen

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: