Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4716
17 augustus 1949

De gave van het woord getuigt van het werkzaam zijn van de geest

Wat u op het ogenblik wordt geschonken, zeg dat en schrik er niet voor terug het uit te spreken. Want u bent alleen gedreven door uw geest die een uiting is van Mij. Laat dus alles op u afkomen, wat er ook tegen u wordt ondernomen. Want alles is vastgesteld in het plan van eeuwigheid en wie voor Mij en mijn opdracht werkzaam is, staat onder mijn bijzondere leiding en doet niets anders dan wat overeenstemt met mijn wil. Want hij heeft tegenover Mij al van zijn wil afstand gedaan. Hij heeft zich aan Mij overgegeven in vrije wil. En zo is hij nu mijn werktuig, dus alleen uitvoerder van mijn wil. De gave, te kunnen spreken als hij voor Mij opkomt, moet hem alleen al ervan overtuigen dat Ik me zijn lot aantrek. Want ze is bewijs genoeg voor de aanwezigheid van Diegene die in hem werkzaam is.

"Ik ben bij u alle dagen tot aan het einde." De belofte is letterlijk te nemen, want Ik ben waarlijk aanwezig in diegenen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden, die voor Mij werkzaam willen zijn uit liefde voor Mij en voor de naaste die zich in nood bevindt. Ik ben bij u en verlaat u eeuwig niet. En al zult u ook moeten lijden, omdat u nog midden in de wereld staat, omdat uw lichaam nog niet is vergeestelijkt en omdat uw ziel een hoge graad van rijpheid moet verkrijgen, twijfel er dan niet aan dat Ik zelf bij u ben. Want met mijn wil gaat u de weg over de aarde ook door doornen en struikgewas, maar nooit zonder mijn leiding. En zo kan u niets anders gebeuren dan wat mijn wil toelaat, omdat mijn liefde en wijsheid het als goed voor u inzag.

Doch als u voor Mij zult moeten spreken, zal het u duidelijk zijn dat u zich onder mijn bescherming bevindt. Want al wordt u ook in het nauw gebracht door tegenstanders die proberen u ongeschikt te maken voor uw geestelijke arbeid, u zult alles kunnen weerleggen wat ze aanvoeren en duidelijk van mijn geest vervuld zijn. U zult spreken in mijn naam en u voor Mij en mijn rijk inzetten met de diepste overtuiging. En daaraan herkent u mijn werkzaam zijn, dat er een rust over u komt, zodra het er om gaat voor Mij en mijn woord te strijden, en dat u daarom succesvol zult strijden met het zwaard van uw mond. Want Ik ben voortdurend met u en u gaat geen weg alleen.

Amen