Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5081
7 maart 1951

"Het geloof verzet bergen"

Slechts één ding hebt u nodig: het geloof laten opleven tot die sterkte die geen vrees en geen moedeloosheid meer toelaat. Dan zal uw leven gemakkelijk zijn, want dan overwint u alles door dit geloof, dat u tot rechtstreekse ontvangers van mijn kracht maakt en dan is voor u alles mogelijk. Niets is onmogelijk voor Mij en mijn kracht en dus ook voor u als u zich van mijn kracht bedient, juist door een sterk geloof.

U bent een deel van Mij en net als Ik vol kracht, in dezelfde mate waarin u zich bij Mij aansluit. Zodra u zich niet afzijdig opstelt, maar met Mij verbonden blijft, moet mijn kracht u ook doorstromen. En u zult deze kracht ook moeten kunnen gebruiken. Alleen uw eigen twijfel, uw onwetendheid en uw ongeloof verhinderen u gebruik te maken van de kracht uit Mij, die u onbeperkt ter beschikking staat.

"U zult bergen kunnen verzetten, als u maar gelooft." Deze woorden zijn geen zegswijze, maar de volle waarheid. U bent goddelijke schepselen in wie Ik wil en kan werken als u Mij geen tegenstand biedt. Maar mijn werkzaam zijn betekent, de goddelijke kenmerken weer zichtbaar te laten worden die in u sluimeren als deel van Mij zelf, die u echter niet tot ontplooiing brengt, omdat uw geloof zwak is. Maar buitengewoon in u werkzaam zijn zonder uw geloof, zou schadelijk zijn voor uw ziel.

Het geloof zult u zelf in u moeten laten opleven. En u zult dat ook kunnen, wanneer u zich door werken van liefde met Mij verbindt. Want het geloof wordt door de liefde levend. Als u dus zwak van geloof bent, is de liefde in u nog niet echt ontvlamd. De eigenliefde beheerst u nog te zeer en u bent nog niet met Mij verenigd. Om die reden vertrouwt u Mij ook niet volledig en wordt uw geloof gemakkelijk aan het wankelen gebracht.

De liefde maakt het geloof levend. Maar de liefde zult u kunnen beoefenen doordat u zich van datgene ontdoet wat u lief is en de noodlijdende mensen daar gelukkig mee maakt, doordat u weggeeft om iets buitengewoon waardevols te ontvangen: een sterk geloof dat u niet meer zal laten twijfelen aan mijn liefde, mijn wijsheid en mijn almacht.

En hoe meer u zich tot liefde verandert, des te inniger verbindt u zich met Mij. Dan bent u zich van mijn aanwezigheid bewust. Dan werkt u met Mij. En uw wil is gelijk aan de mijne. Dus zal het ook voor u mogelijk zijn alles te verwezenlijken, waar u ook maar aan begint. Dan zult u alleen maar hoeven te willen en alle elementen zullen u gehoorzamen.

Er zal geen macht meer weerstand aan u kunnen bieden, want door een sterk geloof doet u een beroep op Mij zelf. En u weet dat mijn kracht en macht onbegrensd zijn en dat aan mijn wil - die nu ook de uwe is - alles gehoorzamen moet en ook gehoorzamen zal. Dan zult u ook bergen kunnen verzetten. Want tegenover mijn kracht bestaat er geen weerstand. En ook u zult deze weerstand kunnen overwinnen, wanneer u door de liefde het geloof zo levend laat worden, dat Ik zelf nu in u kan werken.

Amen