Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7336
15 april 1959

God neemt Zijn intrek in het hart - Het kindschap Gods

Laat Mij uw hart binnengaan en daar mijn intrek nemen, opdat Ik bij u zal blijven en u nooit meer zal verlaten, opdat Ik in u leef en u innig met Mij verbonden bent. Ik verlang alleen maar vurig naar deze band, want dan is ook de verhouding tussen kind en Vader tot stand gebracht, die u verzekert van de aaneensluiting met Mij, die zin en doel is van het aardse leven.

Wanneer Ik in u kan zijn, dan heeft u zich ook veranderd tot liefde. Uw hart is gereinigd en tot liefde omgevormd. En zo is het dus ook voor Mij tot een verblijfplaats geworden waarvan Ik heel graag bezit neem en die Ik nooit meer wil verlaten. Want ook Ik verlang vurig naar de aaneensluiting met mijn kinderen en dat doel heb Ik nu bereikt: dat u mijn kinderen bent geworden, die als schepselen van Mij bent uitgegaan. Reinig uw hart met alle ijver en verwacht Mij dan met alle overgave, opdat Ik bij u mijn intrek neem. En voortaan gaat u uw weg over de aarde niet meer alleen, maar u gaat de weg nu onder mijn leiding en waarlijk altijd zo, zoals deze de kortste is naar het vaderhuis.

Maar dat u nog op aarde moet verblijven, behoort ook tot het toetsen van uw leven op deze aarde. Want u hebt allen nog ballaststoffen af te stoten. U zult zich allen nog moeten vervolmaken op deze aarde, wilt u de graad van het kindschap Gods bereiken, die u tot de gelukzaligste schepselen maakt in het geestelijke rijk. En heb Ik eenmaal mijn intrek kunnen nemen in uw hart, dan zult u ook nog dat doel bereiken, ware kinderen van God te worden. Want met mijn ondersteuning zal het u ook lukken. Ik ben immers bij u aanwezig en het laatste stuk van de weg die u moet afleggen, gaat u nu onder mijn leiding, omdat u zich geheel aan Mij overgeeft zodra Ik in u mijn intrek kan nemen.

Wil toch ernstig mijn aanwezigheid in u, dan zult u ook serieus aan uzelf werken, opdat uw hart vrij wordt van zonde en Mij tot verblijfplaats kan dienen. En wilt u mijn aanwezigheid, dan ben Ik al bij u en verlaat Ik u ook eeuwig niet meer. Het kind heeft de weg naar huis gevonden, naar de Vader. En Hij leidt het nu terug naar het vaderhuis, om het een gelukzalig leven te bereiden in het geestelijke rijk, in zijn ware vaderland, waar het kind nu in licht en vrijheid, in kracht en gelukzaligheid steeds in de nabijheid van de Vader mag verblijven en nu samen met Hem werkt in liefde en wijsheid en kracht.

Het kindschap Gods is de hoogste graad van gelukzaligheid. En voor u mensen op aarde staat de mogelijkheid open in deze hoogste graad de aarde te verlaten en binnen te gaan in een rijk van ongekend licht en onvermoede gelukzaligheid. Maar u zult al op aarde het verlangen naar mijn liefde in uw hart moeten dragen. En dit verlangen naar liefde zal u aansporen tot ijverige arbeid aan uw ziel. En u zult Mij daardoor naar u toe trekken, omdat Ik graag daar ben waar liefde Mij aanleiding geeft mijn liefde weg te geven, waar Ik me aan een mens kan schenken die Mij liefheeft. Dan neem Ik dus mijn intrek in u en verlaat Ik u eeuwig niet meer. De vereniging heeft dan plaatsgevonden, welke zin en doel is van uw aardse leven. Het kind heeft de weg terug naar het vaderhuis gevonden.

Amen