Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6275
4 juni 1955

Kracht en werking van het goddelijk woord

Sterk u voortdurend aan mijn woord. Ik kan u dit niet genoeg op het hart drukken, want u zult nog veel kracht en versterking nodig hebben in de komende tijd. U zult tevoren zover gekomen moeten zijn, dat u zich zo innig met Mij verbindt dat u als het ware Mij steeds naast u voelt en dat u daarom ook elke nood, elke twijfel en elke vraag onmiddellijk aan Mij voorlegt wanneer ze zich van u meester hebben gemaakt. U zult steeds mijn aanwezigheid moeten voelen, dan bent u niet bang, wat er ook gebeuren mag. U laat alles rustig op u afkomen, steeds er zeker van, dat Ik alles voor u afhandel.

En juist deze geloofssterkte, deze zekerheid, zult u alleen maar kunnen verkrijgen door u voortdurend te verdiepen in mijn woord, wanneer u Mij altijd tot u laat spreken en daarom steeds meer overtuigd wordt van mijn aanwezigheid, van mijn liefde en macht. Dan ben Ik bij u, ook wanneer Ik voor u niet zichtbaar ben. En Ik ben voor u een bescherming die waarlijk veiliger is dan ooit een mens op aarde het kan zijn. Wanneer u zich dus in mijn bescherming weet, dan is alle angst, alle vrees verdwenen. U geeft zich vol vertrouwen aan Mij over en zult zeker niet verlaten zijn, want Ik stel u niet teleur.

Laat Mij steeds weer tot u spreken en haal uit mijn woord de kracht die u nodig hebt in de laatste tijd voor het einde. Elke dag is nog een laatste uitstel voor de mensen op de aarde voor wie Ik nog vreemd ben en die Mij ook moeten vinden. Maar elke dag is ook een laatste uitstel voor u, mijn getrouwen, omdat u elke dag rijper zult kunnen worden en u door mijn aanspreken waarlijk een genadeschat ter beschikking staat, die u alleen zult hoeven te gebruiken om tot een graad van rijpheid te komen die u verzekert van het binnengaan in het paradijs op de nieuwe aarde.

Alleen wanneer u rechtstreeks van Mij hulp ondervindt, zult u de laatste tijd op aarde kunnen doorstaan en als overwinnaar tevoorschijn komen uit de laatste strijd. En deze hulp verleen Ik u in overvloed, want de eeuwige Godheid zelf buigt zich naar de aarde. Zij zendt een lichtstraal in de duisternis en ieder die zich in het schijnsel ervan begeeft, kan opstijgen uit deze duisternis.

Dat de aarde en de mensen die erop leven alle zwaarte in de komende tijd over zich heen moeten laten gaan, wordt weer volledig gecompenseerd door deze uitzonderlijke genade, dat Ik de mensen mijn woord van boven doe toekomen. Want wie dit woord opneemt in zijn hart, zal aan al het leed en alle nood voorbij kunnen gaan zonder hierdoor diep geraakt te zijn. De nood zal hem zelf niet zo treffen als alle medemensen die deze juist moeten meemaken om nog naar Mij terug te keren, om de grote afstand tot Mij te verkleinen.

En daarom maan Ik u steeds weer aan deze uitzonderlijke genade goed te benutten. Ik maan u aan om mijn woord ten volle na te leven. Ik waarschuw u ervoor, onverschillig of lauw te worden. Want u zult het berouwen, wanneer u zwak en hulpeloos tegenover de nood staat, terwijl de mijnen - krachtig en onbevreesd met Mij verbonden- zich voortdurend geborgen voelen en alle tegenwerkingen de baas worden, omdat Ik hen bijsta, omdat ze Mij in vol vertrouwen aanroepen en Ik altijd hun roep hoor en verhoor.

Met Mij zult u alles kunnen overwinnen. Maar zonder Mij zult u aan elk onheil zijn overgeleverd. En wanneer Ik me steeds weer aan u aanbied, pak me dan ook vast met uw liefde en laat me nooit meer van u weggaan. Laat u door Mij aanspreken en u dus mijn aanwezigheid bewijzen door mijn woord. Dan zult u rustig en vol vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan, waarin alles zo zal gebeuren, zoals Ik het heb verkondigd, waarbij het einde komt en daarmee het gericht.

Amen