Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4647
21 mei 1949

"U zult nog grotere dingen kunnen volbrengen" - Belofte

De werken van de meester moeten zijn leerlingen steeds tot voorbeeld dienen. En een ijverige leerling zal ook het doel bereiken, zijn meester te evenaren in diens prestatie. En zo ook heb Ik u gezegd: "U zult nog grotere dingen volbrengen." Dus bestaat er de mogelijkheid dat de leerling zijn Meester overtreft. U zult deze uitspraak wel in twijfel trekken, maar Ik herhaal hem en voeg er nog aan toe, dat niets voor u onmogelijk zou zijn, als u maar de wil opbrengt met Mij en mijn kracht te werken. Zelden kan een mens het geloof hieraan opbrengen. Deze zal echter in staat zijn iets bovennatuurlijks te verrichten, maar juist alleen omdat hij gelooft.

Wanneer u eenmaal tot dit diepe geloof zou komen dat bergen kan verzetten, dan zou het u nooit aan kracht ontbreken. Nooit zouden twijfels u overvallen. En u zou waarlijk nog groter zijn dan de mens Jezus. Want Hij heeft dit gezegd en Zijn woord is waarheid. Maar zolang de mens niet dit sterke geloof opbrengt dat alles vermag, zolang zal ook geen mens de Godmens Jezus overtreffen, aan wie door Zijn geloof en Zijn liefde de elementen gehoorzaamden en die alles aan zich onderwierp, omdat Hij met Mij werkzaam was en geen beperking van Zijn kracht uit Mij kende. Ik zelf was in Hem werkzaam. Maar Ik was ook de kracht, die zonder begin en zonder einde is en die zich daarom ook onbeperkt kan uiten zonder minder te worden.

Maar nu zult u, mijn discipelen van de eindtijd, het bewijs moeten leveren van de woorden van Jezus. U moet door een buitengewoon sterk geloof alle krachten aan u onderwerpen en eveneens onbeperkt werkzaam zijn tot mijn eer en mijn verheerlijking en u dus oefenen in werken die de school van de Meester tot eer strekken. U zult wonderen tot stand brengen krachtens uw geloof, voortdurend met gebruikmaking van de kracht uit Mij. Alleen een sterk geloof is hiertoe in staat en daarom probeer Ik u dit sterke geloof te bezorgen. Ik laat u in nood komen, waaruit Ik u na innig gebed tot Mij vaak op onbegrijpelijke wijze zal verlossen. U moet daar uw Meester in herkennen en nu gewillig de arbeid doen die Hij u zal aanwijzen. En streeft u nu naar de hoogste volmaaktheid, dan zullen ook uw werken steeds volmaakter worden, tot ze op die van de Meester lijken.

Jezus Christus was uw Meester die u onderrichtte en u aanmaande Hem na te volgen en die u de belofte gaf die u tot het streven moet aansporen dat u iets groters zult kunnen volbrengen. Maar wie neemt de proef op de som? Wie probeert die graad van liefde te bereiken die algehele aaneensluiting met Mij betekent en dus ook onbeperkte uitstraling van kracht en ontvangst? Waar de kracht uit Mij werkzaam is, daar is elk welslagen verzekerd. En in dit vertrouwen zal ook het geloof vast en onwankelbaar zijn. De mens zal weten en voelen dat hij geholpen wordt, met wat hij ook begint. En dit vertrouwen stelt hem in staat grote daden te verrichten. Hij zal iets bovennatuurlijks kunnen volbrengen en dus een ware leerling zijn, zoals Ik hem nodig heb in de laatste tijd voor het einde.

Amen