Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7713
28 september 1960

Zichtbare aanwezigheid van Jezus

"Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden." Ik heb u mijn aanwezigheid beloofd en Ik houd me aan mijn woord: Ik ben bij u die Mij tot inhoud van uw gedachten maakt, die Mij lief hebt en daarom ook de band met Mij wenst. En waar Ik aanwezig ben, daar zal ook zeker mijn geest werkzaam worden. En u zult allen één van geest zijn, omdat Ik zelf uw gedachten leid en me door uw mond kenbaar maak. Ik ben in uw midden.

Maar Ik verlang dat u liefdevol aan Mij denkt. U moet in mijn naam samenkomen. Ik, uw God en Vader, uw Jezus, wil het doel van u allen zijn. Ik wil degene zijn die uw hart vervult. En mijn naam moet u vol geloof uitspreken, vol eerbied en liefde. En Ik zal in uw midden zijn, dus u kunt zeker zijn van mijn tegenwoordigheid en Mij zelf alle vragen voorleggen die u bezighouden. Ik zal ze u beantwoorden door mijn geest. Ik vertoef nog steeds op aarde, alleen niet in het vlees zoals vroeger, maar in de geest ben Ik bij ieder die verlangt naar mijn aanwezigheid.

Maar Ik kan ook zichtbaar verschijnen, wanneer dit voor u raadzaam is, wanneer Ik u hulp kan bieden of u kan sterken in grote geestelijke of aardse nood. Wellicht zullen niet allen in staat zijn Mij te schouwen, wanneer de graad van rijpheid geestelijk schouwen niet toelaat. Of Ik zal onopgemerkt komen en evenzo weer weggaan en u zult zich afvragen waarom u zich buitengewoon gelukzalig voelt. U zult tijd nodig hebben tot het u duidelijk wordt wat u mocht meemaken. Maar u zult steeds veel geestelijke versterking ervaren en steeds vuriger in liefde tot Mij ontbranden, omdat u de liefde al in u hebt, daar u Mij anders niet zou hebben mogen schouwen. En u moet zich verheugen wanneer u zo'n belevenis hebt. Want dan weet u dat de Vader zich naar Zijn kinderen over buigt om zich aan hen te openbaren.

Maar het zullen er steeds maar weinige zijn die Mij en mijn zichtbare aanwezigheid kunnen verdragen, ofschoon Ik in een eenvoudig gewaad verschijn en alle volheid van licht achterlaat om u die nog op de duistere aarde wandelt, niet te verblinden. Maar waar al een licht is ontstoken, daar kan Ik zonder gevaar voor hun zielen zichtbaar verschijnen. En de noden zullen zo over u losbreken, dat u hemelse versterking nodig hebt om stand te kunnen houden. En deze wil Ik u zelf brengen. En u zult daar niet aan moeten twijfelen, want Ik gaf u de belofte: "Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden." En wie wil Mij hinderen, wanneer Ik het toelaat dat deze of gene in staat is Mij te schouwen?

Denk daarom steeds in innige liefde aan Mij en wacht op mijn komen, dat heel eenvoudig al voor die tijd mogelijk is. Want wat er ook gebeurt, het vindt zijn grondslag in mijn liefde en wijsheid en moet steeds alleen het rijp worden van uw zielen dienen, die Ik tot me wil trekken in vurige liefde en die vaak zo zwak zijn, dat ze buitengewoon gesterkt moeten worden, wat mijn verschijnen ook teweeg zal brengen. Houd u dus steeds aan mijn belofte vast en leef in het bewustzijn van mijn aanwezigheid wanneer u samenkomt om van gedachten te wisselen. En Ik zal bij u zijn, omdat de Vader vurig naar Zijn kinderen verlangt en Hij ze ook met Zijn aanwezigheid gelukkig wil maken.

Amen