Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6124
2 december 1954

Woorden van troost - Lijden - Ziekte - Verbinding met God

Vertrouw steeds op Mij, dat Ik u op rechte wegen leid, al lijkt het ook dat u zelf uw lot bepaalt, als zou u door uw wil uw aardse weg in andere banen kunnen leiden. Zolang u zich met Mij verbindt, zolang u verlangt met Mij contact te hebben, leid Ik u. En dan voert u alleen mijn wil uit, die Ik u als het ware in het hart leg, omdat u dat mogelijk maakt door uw wil, die op Mij is gericht.

Wie zich eenmaal bij Mij aansluit, wie met Mij in verbinding wil staan, die kan onbezorgd zijn over zijn verdere lot. Want dit verloopt zo, dat zijn ziel uit alles voordeel kan trekken en dat ook zal doen, als de mens zich gelovig aan Mij toevertrouwt, als hij zich vrijwillig aan Mij en mijn leiding overgeeft. Als hij zijn leven met Mij leeft, als hij steeds aan Mij denkt en probeert mijn liefde te winnen. Dan behoort hem ook mijn ganse liefde die alleen het heil van zijn ziel wil, dat bestaat in het bereiken van de eeuwige zaligheid.

Geloof Mij, dat u in het aardse leven alleen dan moet strijden, als u niet vrijwillig dient. Strijd kan u dus bespaard blijven als u actief bent in dienende naastenliefde. Maar lijden en ziekte kunnen nog bijdragen tot loutering van de ziel, maar desondanks draaglijk voor u zijn als u uw toevlucht neemt tot Mij. Ik ben er altijd voor u in alle aardse en geestelijke noden. En Ik wil dat u zich daardoor steeds inniger bij Mij aansluit, tot u zo vast met Mij verbonden bent dat Ik voortdurend naast u kan gaan en u steeds samenspraak met Mij houdt. Dat u zich ook steeds van mijn nabijheid bewust bent, dus nu een leven leidt in en met Mij.

Alles wat u meemaakt, moet er alleen toe bijdragen dat u zich onlosmakelijk met Mij verbindt. Dan zal niets u meer ontstellen of verontrusten, want het bewustzijn van mijn voortdurende nabijheid geeft u kracht en zekerheid in alles wat u onderneemt. En uw wil zal de mijne zijn omdat u zich geheel en al aan mijn wil onderwerpt en daarom alleen nog zult willen, denken en handelen, zoals het goed is in mijn ogen.

Amen