Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.5758
31 augustus 1953

Het vormen van het hart tot tempel van God

U moet uw hart tot een tempel vormen waarin Ik mijn intrek kan nemen. En in deze tempel zult u moeten bidden, in uw innerlijk binnengaan en Mij daar zoeken en met Mij spreken in deemoed en liefde. En u zult mijn wederwoord vernemen, vooropgesteld dat u mijn aanwezigheid in u mogelijk maakt. Maar als u uw hart vormt tot een tempel van God, dan zult u het reinigen van alle vuil. U zult er alles uit moeten verwijderen wat mijn aanwezigheid niet toelaat.

En u zult het mooi maken met deugden van allerlei soort. U zult alles doen wat Mij blij maakt en Mij de tempel van uw hart binnentrekt. U zult zelf tot liefde worden om de eeuwige Liefde in u op te kunnen nemen. En u zult dan steeds stille godsdienstoefening houden. U zult dan zelf graag daar vertoeven waar Ik ben en steeds maar vurig verlangen naar het ogenblik waarop u met Mij samenspraak zult kunnen houden, waarop u Mij uw diensten aanbiedt, Mij uw noden en zorgen toevertrouwt, waarop u in deemoedig stil gebed Mij om hulp en kracht vraagt.

U zult dit uur steeds vaker inlassen in uw aards bestaan. Want u vertoeft dan in een gebied dat buiten de aardse wereld ligt. U haalt troost en kracht voor u op de plaats waar Ik vertoef, omdat u hem door uw liefde hebt ingericht tot een woonplaats, tot een tempel voor Mij. U hoeft Mij niet in de verte te zoeken. Niet op openbaar toegankelijke plaatsen, niet in dode dingen. Want daar ben Ik niet te vinden. Maar gaat u in uw eigen hart, gaat u de stilte in om Mij aan te roepen, dan geef Ik gevolg aan uw roep, zelfs wanneer uw hart nog niet zo gevormd is dat Ik daar in vertoeven kan. Maar Ik kom naar u toe en help u om voor Mij de woonplaats in te richten.

Want uw verlangen naar Mij is al een groot hulpmiddel om uw hart te reinigen. En dan zal met mijn kracht ook alles verwijderd worden wat Mij verhindert bij u in te trekken. Ik kan zo dicht bij u zijn, dat u mijn aanwezigheid bespeurt, dat u in staat bent Mij te horen. En Ik wil ook zo dicht bij u zijn, omdat Ik u liefheb. Maar ú zult het mogelijk moeten maken dat Ik bij u kan zijn. U zult, door uzelf te vormen tot liefde, uw hart moeten inrichten tot de tempel waar u dan altijd binnen zult kunnen gaan om woorden van liefde van Mij in ontvangst te nemen, die u steeds gelukkig zullen maken, zodra u begeert Mij te horen.

Amen