Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4343
20 juni 1948

Het innerlijke leven - Het zich terugtrekken in de eenzaamheid

Ga in de eenzaamheid en laat Mij tot u spreken. En u zult het wonderbaarlijke in overvloed vernemen. Er zal zich een gedachtenwereld voor u ontsluiten die u anders vreemd blijft. Want Ik zelf leid u in gebieden die voor u nieuw zijn en u toch bekoorlijk voorkomen als u ze eenmaal hebt betreden. Het is een uitermate waardevolle geestelijke onderrichting, omdat ze u voor eeuwig bijblijft.

U hebt er waarlijk meer profijt van dan van elke vermeerdering van aards weten. Want dit alles zinkt weg of raakt in vergetelheid op het moment van de dood van uw lichaam. Maar geestelijk weten straalt als een helder licht en verspreidt een zachte glans waar geheel onwetende zielen op aansturen, omdat het hen weldadig treft.

U zult dus uit mijn hand geestelijk weten in ontvangst mogen nemen, als u zich in de stilte terugtrekt, als u in uw kamertje stille samenspraak met Mij houdt. U moet de eenzaamheid zoeken, dat wil zeggen de wereld achter u laten, een innerlijk leven leiden met geregelde aaneensluiting met Mij. En Ik zal een leraar zijn die steeds voor u klaar staat, die u een weten verschaft dat u nodig hebt, dat u ontbreekt en dat u gelukkig maakt.

Zolang de wereld u lokt, zal het u moeilijk vallen met Mij in geestelijk contact te komen. Want Ik sta buiten de wereld, maar ben altijd voor u bereikbaar, wanneer u zich ervan afkeert. Ik ben er altijd, maar of u tijd voor Mij hebt, blijft aan u overgelaten. Doch zegenrijk is elke minuut die u voor Mij gebruikt.

Verzamel daarom geestelijke rijkdom die uitermate kostbaar is. En gebruik uw tijd op de juiste manier. Weet, dat hij nooit verkeerd is gebruikt, wanneer u met Mij in verbinding treedt, wanneer u zich uit de wereld terugtrekt. Weet, dat u echter slechts schijngoederen verwerft met elke dienst die de wereld van u verlangt. Alleen de liefde tot de naaste heeft dezelfde waarde, omdat ze eveneens de verbinding met Mij tot gevolg heeft en Ik dan in u werkzaam kan zijn.

Houd dikwijls samenspraak met Mij als u schatten wilt verzamelen voor de eeuwigheid. En Ik zal u steeds de juiste arbeid toewijzen. Ik zal u leiden naar waar u in liefde werkzaam kunt zijn. Ik zal mensen tot u brengen, die u zult kunnen bewegen tot debatten die weer het denken op Mij richten. Als uw leraar zal Ik u het weten overbrengen dat u verder zult moeten geven aan de anderen.

En Ik zal steeds bij u zijn, omdat elke verbinding vanaf de aarde naar Mij zegenrijk is en u helpt opwaarts te gaan. Want mijn belofte luidt: "Ik blijf bij u tot aan het einde." Begrijp deze woorden en weet dat u het zelf mogelijk zult moeten maken dat Ik bij u aanwezig ben, door uw wil. Weet dat u zich in de stilte terug zult moeten trekken en uw gedachten tot Mij moet verheffen. Dan zal Ik bij u zijn en blijven tot in alle eeuwigheid.

Amen