Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

God zet dwaalleren en misvattingen recht, deel 2

Uitgave 2007

Inhoud:

BD.8371 Opheldering over traditionele geestelijke leren

Verkeerde bijbeluitleg

BD.6125 De wil de waarheid af te wijzen
BD.8845 Het uitleggen van het goddelijke woord * TB108
BD.8872 "Ik wil u binnenleiden in de waarheid"* TB06 TB103

Misvormd goddelijk woord

BD.8448 Het "verbeteren" van het woord Gods - Misvorming van de waarheid * TB68
BD.8676 Reiniging van de misvormde leer van Christus * TB06
BD.8726 Opdracht van de ontvangers van het woord: Reiniging van de misvormde leer van Christus

Twijfel aan Gods openbaringen

BD.8054 Is de bijbel afgesloten? * TB01 TB68 TBT1
BD.8251 Twijfel aan Goddelijke openbaringen * TB25 TBT1

Dwaling door valse leraren

BD.4842 Hoe konden dwaalleren ontstaan? * TB06
BD.5778 Valse christussen en profeten * TB125
BD.5982 Verandering van het zuivere evangelie - Navolgers * TB06 TB108 TB113
BD.6559 De juiste woordverkondiging - Gods tegenwoordigheid

Vormgeloof

BD.2292 Christendom - Vormen - Strijd tegen geestelijke richtingen toegelaten * TB127
BD.4707 Traditioneel geloof - Vormgeloof - Dwaalleren * TB127
BD.7690 Bestemd voor vormchristenen * TB06 TB108

Verkeerde voorstelling van "kerk"

BD.1516 "Jij bent Petrus de rots"
BD.1517 "Ga heen en onderwijs alle volkeren"
BD.2221 Opvolgers van Petrus - Kerkelijk- wereldse macht * TB06 TB113
BD.5456 De alleen zaligmakende kerk * TB07
BD.7850 De ware kerk van Christus - Petrus de rots * TB127
BD.8238 Kerkelijke organisaties * TB06

Onfeilbaarheid van het hoofd der kerk

BD.1514 Onfeilbaarheid - Kerkelijke geboden * TB07
BD.2383a De leer van de onfeilbaarheid van het hoofd van de kerk (1) * TB07 TB108
BD.2383b De leer van de onfeilbaarheid van het hoofd van de kerk (2) * TB07 TB108

Uittrede uit de kerk - Kerkscheuring - Verschillende geloofsrichtingen

BD.0400 Het uittreden uit de moederkerk * TB06 TB108
BD.4773 Kerkhervormers * TB51
BD.6627 Verschillende geestesrichtingen - Waar is waarheid? * TB51
BD.7072 De ware kerk - Sekten - Het werkzaam zijn van de geest * TB68 TB108
BD.8212 Eenwording van kerkgenootschappen? * TB127
BD.8687 Kunnen de christelijke kerkgenootschappen één worden? - De misvormde leer * TB06 TB113

Nieuwe geestesrichtingen

BD.3366 Nieuwe geestesrichting - Mensenwerk
BD.3947 Aaneensluiting van verschillende geestelijke richtingen in de geloofsstrijd * TB67 TBT2
BD.4395 Verschillende geestesrichtingen - De leer van Christus
BD.8849 De heiligen der laatste dagen

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: