Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3366
13 december 1944

Nieuwe geestesrichting - Mensenwerk

De mensen in een geheel nieuwe geestesrichting te drijven zal het doel zijn van diegenen, die van God geen besef meer hebben door hun liefdeloze levenswandel. Ze verwerpen de oude geloven en proberen ze door nieuwe leren te vervangen. Ze willen het denken van de mensen in de war brengen, doordat ze alles trachten te weerleggen en door tegenwerpingen twijfel in hen te wekken, om hen dan de nieuwe geestesrichtingen voor te houden, om ze hiervoor te winnen door list en dwang. Want ze schrikken er niet voor terug, om met oneerlijke middelen hun doel te bereiken. Ze treden rigoureus op tegen de mensen, die hun oude geloof trouw blijven en ze eren diegenen, die hen ter wille zijn en zich inzetten voor de verbreiding van de nieuwe leer. En deze leren zijn mensenwerk. Er is noch wijsheid, noch liefde in gelegen. Het zijn slechts leren, die een het steeds minder geestelijk worden van de mensen ten doel moeten hebben, die de mensen het doel van hun leven op aarde doen miskennen, die hun oorsprong niet in het geestelijke rijk hebben, maar al het geestelijke ontkennen en alleen maar aardse doeleinden laten gelden.

En de mensen zullen deze zo worden aangeboden, dat niemand zich aan de invloed ervan durft te onttrekken, dat van het aannemen van deze leren als het ware ook het aardse leven afhankelijk wordt gemaakt, zodat de mensen serieus voor de keuze worden gesteld ze aan te nemen of af te wijzen. En deze geestesrichting zal overal instemming vinden, omdat ze de wereldse instelling van de mensen in aanmerking neemt en dat bij de meeste mensen doorslaggevend is. Want de mensheid wordt steeds materialistischer en is helemaal afgekeerd van het geestelijke rijk. Wat hen van menselijke zijde wordt aangeboden nemen ze aan, maar geestelijke gaven herkennen ze niet als zodanig. Het woord Gods maken ze belachelijk of ze bespotten het en elke waarheidsgetrouwe opheldering wijzen ze af. Menselijk tot stand gebracht werk, menselijke ideeën, die liefdeloze mensen trachten te verbreiden, vinden daarentegen bij de meesten instemming. En zo zal er zich een geestesrichting ontwikkelen, die met de zuivere waarheid volkomen in strijd is, die niets met de leer van Christus gemeen heeft, want Christus' leer van de liefde zal worden verboden.

En omdat de liefde niet als het voornaamste wordt gepredikt, zal ze verkoelen. En ook de wijsheid zal uitgeschakeld zijn, die zonder liefde niet denkbaar is. En steeds onjuister zal het denken van de mensen zijn. Steeds minder zullen ze tot God als de Oerbron van alle wijsheid hun toevlucht nemen. En daarom zullen ze ook niet meer bedacht kunnen worden met de zuivere waarheid. De waarheid zal ook niet worden ingezien. De dwaling daarentegen zal zich handhaven, want de mensheid is door haar liefdeloosheid niet meer in staat de waarheid van de dwaling te onderscheiden. En dus zal ze zich laten verdringen en steeds dieper wegzinken in de toestand zonder inzicht. En er is geestelijke duisternis. Er is nacht onder de mensen en niemand verlangt naar licht. En daarom heeft de tegenstander gemakkelijk spel. De strijd tegen het geloof zal door alle lagen worden gevoerd, want overal heerst liefdeloosheid en hindert het de mensen bij het inzien. Maar mensenwerk blijft niet bestaan. Het zal vergaan, zoals alles, wat niet van God is, nadat het een grote chaos in werking heeft gezet, want wat zich tegen God richt, bestaat niet lang en het wordt derhalve door God zelf vernietigd, als de tijd van ontbinding is gekomen.

Amen