Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Opheldering, troost en hulp voor moeilijke dagen

Antwoorden op de vragen:
Wat is waarheid en hoe vinden we de weg naar de waarheid?
Waarin bestaat de zin en het doel van ons aards bestaan?
Welke betekenis hebben ziekte, leed en nood?
Hoe moet het gebed zij opdat het verhoord zal worden?
Bestaat er een verder leven na de dood?
Welke betekenis heeft de voorspraak voor overledenen en medemensen?
Waar vind ik hulp in leed en nood?
Antwoorden op verdere vragen over leven en dood


Uitgave 2006

Inhoud:

Wat is waarheid en hoe geraken we tot de waarheid?

BD.5700 Wat is waarheid? - Waar is ze te vinden?
BD.2218 Liefde is de sleutel tot de waarheid
BD.6676 "Beproef alles en behoud het beste" * TB01 TB68 TB125

Waaruit bestaat de zin en het doel van ons leven op aarde?

BD.8582 Wat was de mens en wat is zijn taak op aarde?
BD.3794 De vrijheid van wil - Het afbreken van de ontwikkeling * TB13
BD.5303 Doel van het aardse leven: verandering van wil en wezen * TBT1 TB127
BD.1003 Aansporing tot zelfbeheersing - Zachtmoedigheid - Vredelievendheid * TB55
BD.1032 Barmhartigheid voor zieken en zwakken
BD.3918 Onzelfzuchtig dienen onder alle levensomstandigheden - Armoede - Vrijgevigheid * TB72
BD.5897 Het aardse leven is de weg, maar niet het doel * TB03
BD.6955 Alleen op deze aarde is het kindschap Gods te bereiken * TB92
BD.7642 Leven in goddelijke ordening is grondwet
BD.8032 Wat is liefde? - Verandering van de eigenliefde in naastenliefde * TBT1 TB09
BD.8786 "Met de maat waarmee u meet, zult ook u gemeten worden" * TB110
BD.7950 Alleen verlossing door Jezus Christus - zelfverlossing is niet mogelijk

Welke betekenis hebben ziekte, leed en nood?

BD.5491 Aardse nood moet verbinding met God tot gevolg hebben
BD.0687 De zegen van ziekte en leed * TB24
BD.6290 Slagen van het lot - Geneesmiddel * TBT2 TB24 TB86 TB119 TB123
BD.6508 Overgave aan Jezus Christus - Heiland - Arts en Bevrijder * TB24 TB86

Hoe moet het gebed zijn opdat het verhoord kan worden?

BD.2409 Waarom het gebed noodzakelijk is
BD.3285 Gebed en werken van liefde zijn wapens tegen verzoekingen * TB88
BD.7274 Hoe moet een juist gebed zijn?
BD.3927 Verhoring van het gebed in het vaste geloof "Vader, uw wil geschiede" * TB57 TB86 TB110 TB115

Bestaat er een verder leven na de dood?

BD.2113 Geloof in een voortbestaan - Uitwerking van het leven op aarde in het hiernamaals
BD.4723 De onsterfelijkheid van de ziel
BD.4757 Lichaam, ziel en geest - Opheldering * TB02 TB54
BD.6541 De dwaalleer van de zielenslaap * TBT2 TB13
BD.8745 Een verschillend lot van de zielen na de dood * TBT2 TB75 TB111

Is er een weerzien na de aardse dood?

BD.6312 Het weerzien in het hiernamaals * TB12 TB72 TB97 TB106 TB111
BD.6851 Weerzien en betrekkingen in het hiernamaals * TB111

Welk belang heeft de voorbede voor overledenen?

BD.2075 Zielen van overledenen in de nabijheid van de aarde
BD.5161 De kracht van de voorspraak * TB14 TB107 TB111
BD.6423 Zaligheid en dank van de verloste zielen * TB14
BD.6582 Voorbede voor medemensen * TB107

Waar vind ik hulp in leed en nood?

BD.4720 Het schild van het geloof - Vertrouwen - Gods bescherming
BD.5593 God verdoemt niet, integendeel, Hij wil verlossen * TB63 TB74
BD.6111 "Vrees niet" * TB90
BD.6704 Belofte van Gods hulp - Standvastigheid in het geloof
BD.7496 Jezus als Leider * TB127

Waarom is het leven van ons mensen verschillend lang?

BD.3260 Vroege dood - De barmhartigheid van God - Hoge ouderdom * TBT2 TB13 TB106
BD.8772 De vroege dood van kinderen * TBT2 TB13 TB106 TB123

Waarom verdringen veel mensen de dood?

BD.2776 De wil om te leven - De angst voor de dood * TB13
BD.2348 Het stervensuur * TB13
BD.7480 "Dood, waar is je prikkel?" * TB51 TB106 TB132

Is euthanasie of zelfdoding de juiste oplossing?

BD.0974 Onvergankelijkheid - Eeuwigheid - Zelfmoord * TB12
BD.6005 Het eigenmachtig beëindigen van het leven * TBT2 TB13

Hoe om te gaan met het menselijk lichaam van een gestorvene: begraven of cremeren?

BD.1899 Cremeren - Het versnelde ontbindingsproces * TB13 TB50

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: