Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.6111
17 november 1954

"Vrees niet"

Vrees niet, maar geloof alleen. Niets zal u beangstigen, niets u terneer drukken, wanneer u maar vast en onwankelbaar gelooft. En zo kan een sterk geloof voor u een gemakkelijker leven op aarde betekenen, omdat er dan niets is wat u vreest en u zorgeloos voort zult kunnen gaan, steeds alleen de gedachten gericht op Hem, die u helpt uit alle nood. U zult er innerlijk steeds vast van overtuigd moeten zijn, dat u een Vader in de hemel hebt die over Zijn kinderen waakt en ze niet in nood zal laten, omdat Hij Zijn kinderen liefheeft. Deze vaste overtuiging is ook al de zekerheid dat het zo is. En wat zou er nu wel sterker kunnen zijn dan uw Vader in de hemel?

Geen mens op aarde en geen wezen van de duisternis is in staat Hem weerstand te bieden. En daarom hoeft u ook geen mens op aarde en geen duister wezen te vrezen dat ze u schade zouden kunnen toebrengen wanneer u in Gods overgrote liefde gelooft en in de bescherming die Hij u heeft beloofd. Want Zijn woorden luiden: Komt allen tot Mij. Vraag, dan wordt u gegeven. Klop aan, dan wordt u opengedaan. Hef uw ogen op naar Mij van wie er hulp voor u komt.

Wanneer het u lukt u de woorden van Zijn liefde eigen te maken, wanneer u zelf u daarmee door de Vader voelt aangesproken, dan zult u er geen twijfel meer tegenin brengen en vol geloof wachten tot er hulp voor u komt. Er bestaat niets dat Hij niet zou kunnen uitbannen, er bestaat niets dat voor Hem onmogelijk zou zijn. En dus is er steeds een oplossing, ook wanneer u er zelf geen ziet. Hij vindt waarlijk het middel om de zaak op te lossen. Hij vindt een uitweg uit alle nood. Overweeg deze woorden diep in uw hart tot alle twijfels zijn verdwenen, tot u zich onbevreesd aan Hem toevertrouwt en geduldig wacht. Want Zijn liefde gaat uit naar u, Zijn kinderen. En deze liefde houdt nooit op.

Amen